คำค้น: โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

ในระยะ 1 ปีแรกของชีวิต ทารกจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทารกจะมีความต้องการสารอาหารในอัตราสูงกว่าวัยอื่นๆในปัจจุบัน การให้น้ำนมมารดาเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันโรคหลายๆชนิดที่ผ่านทางน้ำนมมารดา ความอบอุ่นทางจิตใจ และสารอาหารครบถ้วนค่ะ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับทารกมาฝากค่ะ   โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1 ปี คุณค่าของน้ำนมมารดา คุณค่าทางโภชนาการ...