คำค้น: พัฒนาการของทารก

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

ในระยะ 1 ปีแรกของชีวิต ทารกจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทารกจะมีความต้องการสารอาหารในอัตราสูงกว่าวัยอื่นๆในปัจจุบัน การให้น้ำนมมารดาเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันโรคหลายๆชนิดที่ผ่านทางน้ำนมมารดา ความอบอุ่นทางจิตใจ และสารอาหารครบถ้วนค่ะ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับทารกมาฝากค่ะ   โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1 ปี คุณค่าของน้ำนมมารดา คุณค่าทางโภชนาการ...

พัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์

สมอง เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดคุณภาพและสติปัญญาของคนเรา สมองทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการของร่างกายคนเราทั้งในแง่การรับข้อมูล การเก็บข้อมูล และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ดั้งนั้นภายในเนื้อสมองจึงมีส่วนต่าง ๆ มากมายเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านการมองเห็น การใช้ภาษา การเคลื่อนไหว และหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย วันนี้ thai-mom มีสาระความรู้เรื่องพัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์มาฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ศึกษากันค่ะ...

พัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อย

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เป็นพัฒนาการที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะในช่วงปีแรก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการควบคุมการทรงตัวและเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กๆของตาและมือ ที่ทำงานประสานกันเพื่อใช้ทำกิจกรรมปรับตัวแก้ปัญหาต่างๆเป็นพฤติกรรมที่แสดงความสามารถเบื้องต้นทางสติปัญญา วันนี้ thai-mom มีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการของลูกน้อยมาให้ศึกษากันค่ะ   รอบรู้เรื่องเคลื่อนไหวของลูกรัก เป็นธรรมชาติของเจ้าตัวเล็กที่ชอบเคลื่อนไหวไปโน่นมานี่ แม้แต่ในขณะแรกเกิดเป็นทารกก็ตามที คุณแม่ก็จะเริ่มเห็นเจ้าตัวเล็กนอนขยับตัวไปมาอยู่ในเปล และดุกดิกค่อยๆ...