คำค้น: ทารกช่วงแรกเกิด

ทารกน้ำหนักตัวน้อย

การที่ลูกตัวเล็กหรือมีน้ำหนักน้อยนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทางการแพทย์จะเรียกว่า Small for Gestational Age (SGA) นั่นก็คือ เด็กที่แรกคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า 10 % ของเด็กที่มีอายุครรภ์ เท่ากัน เป็นความผิดปกติตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ซึ่งในกรณีนี้คุณแม่ต้องปรึกษากับกุมารแพทย์โดยตรง เพื่อการรักษาทางแพทย์ ที่เหมาะสมต่อไปค่ะ  ...