โภชนาการรักเพื่อลูก

  ไตรมาสที่ 1 (อายุครรภ์เดือนที่ 1 – 3) นับเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างและพัฒนาอวัยวะ (Organogenesis) อวัยวะต่าง ๆ ของทารกจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นช่วงที่เปราะบางเสี่ยงต่อการแท้ง เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ตัวว่ามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในร่างกาย กว่าจะรู้อีกทีก็ราวสัปดาหที่ 5 – 7 นับจากวันที่มีประจำเดือนวันสุดท้าย...

หมอนัดตรวจลูกน้อยหลังคลอด

หนึ่งเดือนหลังออกจากโรงพยาบาล คุณหมอจะนัดเด็กที่คลอดครบกำหนดทั่วไปกลับมาตรวจสุขภาพอีกครั้ง คุณแม่มือใหม่คงอยากรู้ว่า การตรวจครั้งนี้สำคัญกับลูกน้อยอย่างไร และคุณหมอจะตรวจอะไรบ้าง พัฒนาการ 4 ด้าน 1. กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) คุณหมอจะดูการเคลื่อนไหวของแขน ขา และข้อต่าง ๆ ว่าหมุนไปตามทิศทางได้อย่างปกติ มีการเคาะเข่าดูรีเฟล็กที่ข้อเข่าและข้อเท้า ว่ามีการกระดกตามที่ควรจะเป็นไหม...

การตรวจครรภ์

  การไปตรวจครรภ์เป็นประจำนั้นก็เหมือนเป็นการไปฝากการดูแลกับแพทย์หรือการฝากครรภ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการไปฝากครรภ์นั้นก็เพื่อ 1. ให้มั่นใจว่าการตั้งครรภ์นั้นเป็นปกติ และคลอดบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์ 2. ค้นหาความเสี่ยง พร้อมกับให้การดูแลรักษา 3. ประเมินว่าต้องให้การดูแลรักษาอย่างไรในแต่ละคน เพราะในแต่ละครรภ์มีความแตกต่างกันออกไป 4. ช่วยสตรีตั้งครรภ์เตรียมพร้อมสำหรับการเจ็บครรภ์ การคลอดและการเลี้ยงดูบุตร 5. ตรวจหาโรคที่พบบ่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือชีวิตต่อมารดาและทารก 6....

วันกำหนดคลอด

คำถาม “ดิฉันมีความจำเป็นมั้ยที่จะต้องวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับงานในการลาคลอด ทำอย่างไรจึงจะทราบวันกำหนดคลอดที่แน่นอนได้บ้างค่ะ” เราไม่สามารถกำหนดอนาคตได้เช่นไร การกำหนดวันคลอดก็เช่นกัน เป็นการยากลำบากที่จะกำหนดวันที่แน่นอนได้ จากสถิติพบว่ามีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่มีการคลอดตรงตามวันที่กำหนด แต่อย่างไรก็ดีการคลอดโดยทั่วไปจะเกิดภายในระยะเวลา 38-42 สัปดาห์ของอายุครรภ์ คือวันกำหนดคลอดบวกลบ 2 สัปดาห์ วันกำหนดคลอดมีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า “วันคลอดที่คาดคะเนได้” ซึ่งได้มาจากการคำนวณนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายของรอบเดือนปกติ การคำนวณใช้รอบเดือน...

การทดสอบ การตั้งครรภ์

  คำถาม “จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าการตรวจของแพทย์และผลของการทดสอบให้ผลว่าไม่ตั้งครรภ์ในกรณีที่มีการตั้งครรภ์จริง” เป็นไปได้ เช่น การตรวจค้นหาอาการแสดงของแพทย์ เพราะอาการหลายอาการมีสาเหตุจากโรคและความผันแปรอื่น ๆ ของร่างกาย ความแม่นยำในการทดสอบก็เช่นกัน มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เช่น ระยะเวลาที่ทดสอบ ชนิดของการทดสอบที่เลือกใช้และเทคนิคการปฏิบัติในการทดสอบ ปัจจุบันการทดสอบการตั้งครรภ์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปหลากหลายชนิด เช่น เป็นแถบสี เม็ดยา หรือน้ำยาสำเร็จรูป...