หมวดหมู่: พัฒนาการทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 12

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 12 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การลุกนั่ง การยืน และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o ลุกขึ้นยืนเองได้ o ยืนได้ตรง o เดินได้...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 11

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 11 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การพูด และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o ยืนได้เองได้โดยเหยียดขาตรง ใช้มือยังและยกตัวขึ้น หรือหาอะไรช่วยพยุง และก้มตัวได้ o จากท่านั่งยอง...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 10

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 10 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ   พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o ยืนโดยมีอะไรช่วยเพียงเล็กน้อย o อาจลุกขึ้นยืนเองได้ o เดินไต่รอบเครื่องเรือน ปีนขึ้นลงเก้าอี้...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 9

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 9 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o คลานหมุนไปรอบ ๆ ได้ อาจจะคลานขึ้นบันได o เวลาคลานมือหนึ่งถือของเล่นได้ o...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 8

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 8 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การนั่ง และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o คลานได้ o อาจเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยวิธีถัดก้นหรือยืนเกาะเครื่องเรือนและเอื้อมตัวไปพร้อมก้าวขาเพื่อทรงตัว o ยืนโดยให้หลังพิงได้ o...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การคลาน การนั่ง และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o ประคองศีรษะได้ดี o ยันตัวขึ้นในท่าคลานและอาจคลานได้ o คืบทั้งที่มีของอยู่ในมือ...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 6

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 6 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การนั่ง การทรงตัว และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o หันหน้าและเอี้ยวตัวไปมาได้ o ยืน ถ้ามีคนช่วยพยุง o...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 5

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 5 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ   พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o นอนคว่ำ ยกศีรษะ ยันหน้าอกได้สูง แขนเหยียดออก บางคนจะทำท่าบินร่อนหรือขยับขาขยับแขนทำท่าคืบ o...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 4

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 4 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การส่งเสียง หัวเราะ และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ พัฒนาการทางร่างกาย • กล้ามเนื้อใหญ่ o ตั้งศีรษะได้ตรงและหันศีรษะไปได้รอบ ๆ o นอนคว่ำ ยอศีรษะได้...

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 3

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 3 เป็นการพัฒนาการที่เห็นได้ชัดของลูกน้อย และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ   พัฒนาการทางร่างกาย 1.  กล้ามเนื้อใหญ่ o การควบคุมการทำงานของร่างกายดีขึ้น ไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหมือนเดือนก่อน o มองและหันหน้าตามของที่เคลื่อนไหว o ถ้ากำลังดูดนิ้วหรือดูดนมจะหยุดดูดเพื่อฟังเสียงและพยายามค้นหาแหล่งที่เกิดเสียง...