หมวดหมู่: พัฒนาการทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัย 0-1 ปี

วันนี้ thai-mom มีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เพื่อเรียนรู้ผ่านการเล่น และเรียนรู้ผ่านทางการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตาดู หูฟัง จมูกรับกลิ่น ลิ้นรับรส และผิวหนังรับสัมผัส ในวัยนี้เด็กมักชอบนำของทุกชนิดเข้าปาก โดยใช้ปากในการสำรวจของนั้น ๆ ทั้งดูด เลีย อม พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ทักษะเหล่านี้โดยหาของเล่นที่มีขนาดเหมาะมือ น้ำหนักเบา...

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กวัย

ของเล่นหรือการเล่นมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก ถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ดังนั้นถ้าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้เข้าใจและสามารถนำของเล่นหรือกิจกรรมการเล่นไปใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กจะก้าวไปอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเด็กมีพื้นฐานทางพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย เด็กจะสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ วันนี้ thai-mom มีพัฒนาการการเล่นของเด็กมาฝากค่ะ   ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กวัย 0-1 ขวบ ความหมายของการเล่นของเด็ก   การเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดี ตลอดทั้งให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเองและบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัว...

การเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะ

วันนี้ thai-mom มีเทคนิคที่คุณแม่ส่วนใหญ่ต้องการเป็นอย่างมากกับการสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ เป็นที่แน่นอนว่าคุณแม่ทุกท่านก็อยากจะให้ลูกเก่ง ให้ลูกฉลาดก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อบำรุงสมองของลูกน้อยเป็นการใหญ่ บางครอบครัวถึงกับติวเข้มเพื่อความเป็นอัจฉริยะของน้องหนูจนลืมไปว่าเขาสามารถรับได้แค่ไหนและเขาต้องการอะไร เรามารู้เทคนิค สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ที่จะมาช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับลูกในแบบที่ถูกต้องกันเลยดีกว่า   สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ด้วยเทคนิคนี้! 8 ขั้นตอน สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ 1. ควรจัดสภาพแวดล้อมและวิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสม จะทำให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายส่งผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาเซลล์สมองของลูกน้อย 2....

พัฒนาการที่สมวัยของเด็ก

เด็กคือทรัพยากรที่อันทรงคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติ ที่ควรได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วันนี้ thai-mom การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่สมวัยมาฝากค่ะ พัฒนาการที่สมวัยของเด็ก ปัจจุบัน พัฒนาการของเด็ก ไทยโดยเฉพาะความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) มีแนวโน้มลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสติปัญญาเด็ก...

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก

เด็กในวัยนี้ จะมีพัฒนาการ อย่างรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงเริ่มเข้าใจภาษามากขึ้นและจะซนมากขึ้นด้วย ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาการ ด้านต่างๆควรปฏิบัติดัง ตามข้อมูลที่ thai-mom นำมาฝากดั้งนี้ พัมนาการด้านร่างกายของเด็ก   1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ในช่วงนี้ เด็ก จะยังคงทาน น้ำนม...

การเจริญเติบโตทางจิตใจและอารมณ์ของเด็ก

วันนี้ thai-mom มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูกน้อยนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ทางสมอง ทางจิตใจ และมีการปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน เด็กเกิดใหม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ต้องการผู้ดูแลที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองสิ่งที่ร่างกายต้องการ ซึ่งได้แก่ อาหาร ความอบอุ่น ความสะอาด และการนอนที่เพียงพอ การโอบอุ้มให้ความรัก ความอบอุ่นจะทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตในระยะต่อไปค่ะ  ...

พัฒนาการทารก 1-3 เดือน

พัฒนาการของเด็ก เป็นเรื่องราวของความซับซ้อน ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันมีปัจจัยสำคัญที่ตัวเด็กเอง และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการของเด็กที่เกิดขึ้นตลอดเวลา หากได้รับการตอบสนองจากพ่อแม่ หรือผู้ใกล้ชิดในครอบครัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ และช่วยส่งเสริมให้เกิดขบวนการพัฒนาลักษณะ วันนี้ thai-mom มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายในอายุ 1 – 3 เดือนมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษากันค่ะ การพัฒนาการทางด้านร่างกายในอายุ 1 –...

พัฒนาการ 3 เดือนแรกของลูก

คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกในช่วงวัยแรกเกิด เพราะคิดว่าลูกน้อยยังไม่รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องเสริมพัฒนการอะไรมาก แต่จริงๆแล้ว ช่วงนี้สำคัญค่ะ เพราะจะช่วยปูทางไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในวัยอื่นๆของลูกค่ะ   1.  พัฒนาการ 3 เดือนแรกของชีวิต…ใครว่าไม่สำคัญ การส่งเสริม พัฒนาการไม่ว่าจะช่วงวัยไหนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งช่วง 3 เดือนแรกคลอด เป็นช่วงสำคัญมาก เพราะถือเป็นช่วงแรกของชีวิต การที่ลูกเพิ่งคลอดออกมา...

พัฒนาการการเล่นของเด็ก

หากพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กและรับรู้ถึงวิธีการสร้าง พัฒนาการของเด็กโดยการใช้ของเล่นและการเล่นแล้ว ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป ดังนั้นของเล่นที่พ่อแม่ผู้ปกครองซื้อหาให้ลูก หรือใช้เวลาเพื่อเล่นกับลูก ล้วนเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ลูกเติบโตมีพัฒนาการที่ดีได้ทั้งสิ้นค่ะ วันนี้ thai-mom มีพัฒนาการเล่นของเด็กมาฝากค่ะ   การเล่นแบบใช้กำลัง โดยธรรมชาติของเด็ก จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เป็นทารก และเมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นตามวัย การเล่นโดยการใช้กำลังย่อมมีมากตามพัฒนาการของการเจริญเติบโต เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อของเด็กเกิดการประสานกันก็จะ เกิดความแข็งแรงและความสมดุล การเล่นที่ใช้ฝีมือ จะเน้นการใช้มือในการหยิบ...

พัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อย

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เป็นพัฒนาการที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะในช่วงปีแรก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการควบคุมการทรงตัวและเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กๆของตาและมือ ที่ทำงานประสานกันเพื่อใช้ทำกิจกรรมปรับตัวแก้ปัญหาต่างๆเป็นพฤติกรรมที่แสดงความสามารถเบื้องต้นทางสติปัญญา วันนี้ thai-mom มีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการของลูกน้อยมาให้ศึกษากันค่ะ   รอบรู้เรื่องเคลื่อนไหวของลูกรัก เป็นธรรมชาติของเจ้าตัวเล็กที่ชอบเคลื่อนไหวไปโน่นมานี่ แม้แต่ในขณะแรกเกิดเป็นทารกก็ตามที คุณแม่ก็จะเริ่มเห็นเจ้าตัวเล็กนอนขยับตัวไปมาอยู่ในเปล และดุกดิกค่อยๆ...