สารเมลามีน เป็นสารต้องห้ามในอาหารทุกชนิดตาม พ.ร.บ.อาหาร โดยเฉพาะในอาหารของทารก เด็กเล็ก เพราะสารเมลามีน จะก่อให้เกิดอาหารระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะ และตกตะกอนกลายเป็นนิ่วไปอุดตันในไต และเกิดภาวะไตวาย จากกรณีพบเด็กในประเทศจีนล้มป่วยกว่าหมื่นคนด้วยโรคนิ่วในไต และมีรายงานการเสียชีวิต สาเหตุจากการรับประทานนมที่มีสารเมลามีนปนเปื้อนเกินกว่าปริมาณปลอดภัย

 

สารเมลามีนคืออะไร

สารเมลามีนคืออะไร

 

นมปนเปื้อนสารเมลามีน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขกำลังตรวจสอบและวัดหาปริมาณ สารเมลามีน ในผลิตภัณฑ์นมและอาหารแปรรูป ที่สงสัยว่าอาจมีการปนเปื้อนสารเมลามีนอย่างเข้มงวดเช่นกัน ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดถูกบังคับให้ถอนออกจากตลาดชั่วคราวจนกว่าทาง อย. จะทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น

สารเมลามีนคืออะไร

สารเมลามีนเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก หรือใช้ทำกาว แต่เมลามีนไม่ได้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหาร

สารเมลามีนคืออะไร

สารเมลามีนคืออะไร

สารเมลามีนทำให้เกิดโรคนิ่วไตได้อย่างไร

เมื่อมี สารเมลามีนปนเปื้อนในอาหาร เมลามีนจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ง่าย เนื่องจากเมลามีนเป็นสารโมเลกุลเล็ก ร่างกายขับเมลามีนออกทางปัสสาวะ ถ้าหากปัสสาวะมีความเข้มข้นมาก หรือร่างกายได้รับเมลามีนจำนวนมากเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดการตกผลึกของสารเมลามีนในเนื้อไต หากการตกผลึกนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจะได้ผลึกสารเมลามีนที่มีขนาดใหญ่
ผลึกเมลามีนนี้อาจทำปฏิกิริยากับสารก่อนิ่วอื่นๆ ที่มีในปัสสาวะของคนทั่วไปอยู่ก่อนแล้ว เช่น แคลเซียม ออกซาเลต กรดยูริก หรือฟอสเฟต เป็นต้น ทำให้เกิดผลึกเชิงซ้อนที่มีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้

ทำไมเด็กทารกได้รับอันตรายจากสารเมลามีนมากกว่าผู้ใหญ่

เข้าใจว่าอาจเป็นเพราะเด็กทารกยังไม่สามารถกินอาหารอื่นๆ เหมือนผู้ใหญ่ได้ ต้องกินนมอย่างเดียว ดังนั้น หากมีสารเมลามีนจำนวนมากปนเปื้อนในนมผง เด็กก็จะมีโอกาสได้รับ สารเมลามีน เข้าสู่ร่างกายทุกมื้อและทุกวันไปตลอดช่วงที่ดื่มนมผงสำเร็จรูป ผู้ใหญ่เองไม่ได้กินนมผงเป็นอาหารหลักหากจะดื่มนมก็มักดื่มนมโคสด ซึ่งมีความบริสุทธิ์และปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนสารเมลามีน
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือแม้ว่าเด็กตัวเล็ก แต่เด็กต้องการพลังงานจากอาหารในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ใหญ่
พูดง่ายๆ คือ ถ้าคิดต่อน้ำหนักตัวที่เท่ากันเด็กย่อม ต้องการอาหารมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทารกจึงได้รับสารเมลามีนเข้าไปในร่างกายอย่างเต็มๆ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ยังสามารถขับสารเมลามีนออกทางปัสสาวะได้ดีกว่าเด็กทารกและเด็กทั่วไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่ม :355

Possibly Related Posts: