วันนี้ thai-mom มีสาระความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์เพื่อดูระดับอัลฟาฟีโตโปรตีน หรือที่เรียกย่อๆว่า MSAFP อัลฟาฟีโตโปรตีนเป็นสารที่สร้างจากทารกในครรภ์ ใช้เป็นสิ่งที่บอกความผิดปกติของโรคความพิการทางระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ความพิการของเส้นประสาทไขสันหลัง หรือทารกที่ไม่มีกะโหลกศีรษะ และถ้าตรวจพบปริมาณสารนี้สูงมากๆ จะบ่งบอกถึงทารกเป็นดาวน์ซินโดรมค่ะ

 

การตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์

การตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์

การตรวจเลือดดูระดับอัลฟาฟีโตโปรตีน

การตรวจดูระดับอัลฟาฟีโต โปรตีนนี้เป็นการเจาะเลือด หญิงตั้งครรภ์ไปตรวจจึงนับว่าเป็นการตรวจที่ไม่มีอันตรายต่อทารกแต่อย่างใด นอกจากการทำความเข้าใจว่าการตรวจนี้เป็นเพียง

การตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์

การตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์

การตรวจเบื้องต้น มิใช่ข้อสรุปหรือชี้บอกความผิดปกติอันแท้จริงของทารกในครรภ์
การเก็บตัวอย่างเนื้อรก (CVS)

การเก็บตัวอย่างเนื้อรก

เป็นการตรวจความผิดปกติของ ทารกในครรภ์ที่ทำได้เร็วกว่า การเจาะถุงน้ำคร่ำ โดยจะกระทำในระยะที่รกเริ่มเกาะแน่นพอที่จะไม่เกิดการแท้งได้
การตรวจตัวอย่างเนื้อรกนี้ไม่เป็นที่นิยมนัก แพทย์จะพิจารณาทำในบางรายเท่านั้น เช่น กรณีที่ไม่สามารถเจาะถุงน้ำคร่ำได้ การเก็บตัวอย่างเนื้อรกนี้สามารถนำไปสู่การวินิจฉัยความผิดปกติของทารกได้ทุกระดับ กล่าวกันว่าสามารถแยกแยะความผิดปกติได้ถึง ๓,๘oo ชนิด
วิธีการเก็บตัวอย่างเนื้อรกนี้ให้ความปลอดภัยสูงถ้าทำด้วยความระมัดระวัง แต่ก็มีรายงานว่าเป็นสาเหตุของการแท้งบุตรได้มากขึ้นภายหลังการทำ และในบางรายงานแจ้งว่ามีการตรวจพบเซลล์ที่ผิดปกติในเนื้อรกโดยที่ทารกไม่มีความผิดปกติ ดังนั้นในกรณีที่พบความผิดปกติบางระดับ การตรวจสอบซ้ำด้วยการเจาะถุงน้ำคร่ำจะช่วยการวินิจฉัยให้ถูกต้องได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่ม :209

Possibly Related Posts: