ขณะที่มีชีวิตใหม่อุบัติขึ้นในร่างกายคุณ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตเล็กๆนั้น การปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อควรปฏิบัติเป็นกลวิธีที่จะทำให้ทารกสุขภาพดี และสิ่งหนึ่งที่คุณควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาคือ อาหารทุกคำที่คุณกินนั้นหมายถึงสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์

โภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์

โภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์


โภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์

จากการศึกษาของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบสุขภาพของทารกในครรภ์เป็นผลลัพธ์โดยตรงที่เกิดจากอาหารที่มารดาบริโภคในขณะตั้งครรภ์ได้ ในสตรีกลุ่มตัวอย่างที่มีการกินอาหารที่มีคุณภาพดีเลิศ ร้อยละ 95 ของทารกที่เกิดมาจะมีสุขภาพที่ดี

โภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์

โภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์

ในขณะที่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มที่กินอาหารประเภทไร้คุณค่า(อาหารสำเร็จรูป) มีเพียงร้อยละ 8 ที่ทารกมีสุขภาพดี และร้อยละ 65 ที่ทารกมีภาวะตายคลอด ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกมีการทำงานของร่างกายไม่สมบูรณ์ และทารกมีความพิการแต่กำเนิด ทั้งนี้อาหารที่หญิงตั้งครรภ์กลุ่มศึกษานี้เป็นลักษณะอาหารที่กินในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป มิได้มีการจัดทำเป็นพิเศษ เพื่อการศึกษาวิจัยแต่อย่างใด และพบว่าในกลุ่มสุขภาพทารกที่จัดว่าดีนั้น มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่สุขภาพทารกจัดอยู่ในขั้นดีเลิศ และร้อยละ 88 เป็นกลุ่มมีสุขภาพดีเท่านั้น
ในการศึกษาอื่นๆ ได้รายงานถึงคุณภาพของอาหารต่อ ทารกในครรภ์ เช่น ภาวะขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงานในพลังงานในระยะสามเดือนสุดท้ายของ การตั้งครรภ์ จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของทารก และการขาดสารอาหารกลุ่มโฟลิกแอซิด (คือผักสีเขียวจัด ตับ ฟักทอง ถั่วจมูกข้าวสาลี แคนตาลูปแครอท ไข่แดง) จะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทไขสันหลังและประเภทอาหารบางชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นกินมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
การศึกษาบางรายงานได้รายงานเกี่ยวกับบริโภคนิสัยของหญิงตั้งครรภ์ต่อภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ เช่น หญิงตั้งครรภ์ ที่มีปัญหาโภชนาการจะมีภาวะโลหิตจาง ภาวะความกดดันโลหิตสูงจาก การตั้งครรภ์ สูงกว่าผู้ตั้งครรภ์สูงกว่าผู้ตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการปกติ ในขณะที่ภาวะผิดปกติบางประการสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงได้ด้วย อาหารที่จัดให้หญิงตั้งครรภ์ เช่น ภาวะอ่อนเพลีย แพ้ท้อง หรือ อาการท้องผูก การขาดแร่ธาตุสังกะสี จะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด ดังนี้ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อสุขภาพของทารกในครรภ์ คุณควรเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการและปฏิบัติจนเกิดเป็นบริโภคนิสัย เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและทารกในครรภ์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่ม :210

Possibly Related Posts: