การทำกิ๊ฟ (GIFT = Gamete IntraFallopian Transfer) เป็นการนำเซลล์ไข่และตัวอสุจิไปใส่ที่ท่อนำไข่เพื่อให้ปฏิสนธิเอง อีกทั้งไม่สามารถบอกได้ว่าไข่และอสุจิที่ใส่ไปนั้นจะปฏิสนธิแล้วจะเจริญเป็น ตัวอ่อนหรือไม่ และในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องมีท่อนำไข่ดีอย่างน้อย 1 ข้าง วิธีการนี้ต้องทำการดมยาสลบผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopy) ปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยม thai-mom มีเทคนิคขั้นตอนการทำกิฟท์ โดยการนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ที่ท่อนำไข่มาให้ทุกท่านได้ศึกษาค่ะ

 

ขั้นตอนของการทำกิฟท์ตอนที่ 3

ขั้นตอนของการทำกิฟท์ตอนที่ 3

เทคนิคขั้นตอนของการทำกิฟท์ ตอนที่ 3 : การนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ที่ท่อนำไข่

วิธีการนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ในท่อนำไข่มีหลายวิธี ได้แก่

1. การใช้กล้องตรวจช่องท้องเช่นเดียวกับที่ทำการเก็บไข่ โดยแพทย์สอดเครื่องมือสำหรับจับท่อนำไข่และใช้ท่อเล็กๆ เจาะผนังหน้าท้องแล้วสอดสายสวนเข้าไปจนถึงท่อนำไข่ จากนั้น ทำการดูดไข่ และอสุจิบรรจุในสายเล็กๆ สอดเข้าไปตามสายสวนจนถึงท่อนำไข่ แล้วทำการฉีดไข่และอสุจิเข้าไป ระหว่างการทำ แพทย์จะให้ยาระงับความเจ็บปวดหรือให้ยาสลบ วิธีนี้เป็นที่นิยมปฏิบัติกันมากที่สุดในปัจจุบัน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที

2. การผ่าตัดบริเวณหน้าท้องเหนือหัวหน่าว โดยทำการผ่าตัดเล็กๆ เข้าช่องท้อง และนำท่อนำไข่ขึ้นมา จากนั้นจึงฉีดไข่และอสุจิที่เตรียมไว้เข้าท่อนำไข่โดยตรง วิธีนี้ในปัจจุบันนิยมทำลดลง เนื่องจากต้องมี แผลผ่าตัด กว้างวิธีแรก และอาจทำให้มีพังผืดบริเวณอุ้งเชิงกราน นอกจากนี้การทำซ้ำภายหลังหากการทำครั้งแรกไม่สำเร็จจะทำได้ยากขึ้น

3. การสวนท่อผ่านทางปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก และเข้าสู่ท่อนำไข่ โดยอาศัย อัลตร้าซาวด์ หรือเครื่องมือตรวจโพรงมดลูก วิธีนี้กำลังอยู่ในระยะการศึกษาวิจัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : จากเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ “การรักษาภาวะมีบุตรยาก กิฟ: การนำเซลล์สืบพันธุ์ไปใส่ที่ท่อนำไข่” โครงการชีววิทยาการเจริญพันธุ์คลินิก ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา และศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Possibly Related Posts: