โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ภาวะมีครรภ์เป็นภาวะปกติ ซึ่งร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ มิใช่เป็นภาวะเจ็บปวด ต่อเนื่องจากเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย่าง รวมทั้งมีการสร้างเซลล์ และเนื่องเยื่อต่างๆมากกว่าในระยะอื่นๆ ทำให้ร่างกายต้องการสารอหารเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความต้องการของคนเป็นแม่เอง เพื่อการขยายตัวของมลลูก การขยายตัวของต่อมน้ำนม การเสริมสร้างของเซลล์ต่าง ๆ ของแม่ และเพื่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเจริญเติมโตแข็งแรงของทารกในครรภ์นี้จะขึ้นกับ

1. ภาวะโภชนาการของแม่ก่อนมีครรภ์ ความเจริญเติบโตและความแข็งแรงของทารก มิได้ขึ้นกับการได้รับอาหารที่ดีในระยะมีครรภ์ของแม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาวะโภชนาการของแม่ตั้งแต่ก่อนมีครรภ์ โอกาสที่จะมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ อาการแพ้ท้องอย่างรุ่นแรง หรือโรคติดเชื้อในระหว่างมีครรภ์ได้น้อยมาก และทารกที่คลอดมักมีสุขภาพแข็งแรงและยังมีผู้พบว่า หญิงที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอตั้งแต่เด็กมักมีกระดูเชิงกรานแคบ ทำให้คลอดยาก
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปี จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของแม่และทารกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะวัยรุ่นร่างกายเจริญเติมโตไม่เต็มที่ ยังจำเป็นต้องได้รับอาหารเพื่อการเจริญเติมโตของตนเอง เมื่อมีครรภ์ร่างกายจะต้องการสารอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ การขยายตัวของมลลูก ต่อมน้ำนม การเติมโตของทารกและการเติมโตของตัวแม่เองด้วย การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมักมีความกดดันด้านอารมณ์และสังคมด้วย ทั้งนี้อาจเนืองมาจากความไม่พร้อมที่จะมีลูก ทำให้มีความกดดันทางอารมณ์มากขึ้น ซึ่งความเครียดต่างๆ นี้มักมีผลต่อการย่อย การดูซึม การนำอาหารไปใช้ในร่างกายและภาวะความเครียดทางอารมณ์ยังทำให้มีการสลายโปรตีนและแคลเซียมมากกว่าปกติ ทำให้แม่มีโอกาสขาดสารอาหารง่ายแม้ในผู้ที่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอก็ตาม นอกจากนี้เด็กวัยรุ่นยังไม่ค่อยเอาใจใส่ในการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เลือกกินอาหารที่ชอบจำกัดอาหารเนืองจากกลัวอ้วน จึงมักมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เมื่อมีครรภ์และได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอ จึงเกิดโรงแทรกซ้อนได้บ่อยโดยพบว่าแม่ที่อายุต่ำกว่า 17 ปี มักมีอาการครรภ์เป็นพิษ ทารกที่คลอดมักตัวเล็ก น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด คลอดผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุให้แม่ที่ยังอยู่ในวัยรุ่นเสียชีวิต

2. ภาวะโภชนาการของแม่ในระยะมีครรภ์ ภาวะโภชนาการของแม่ในระยะมีครรภ์ มีความสำคัญต่อทารกมาก เนื่องจากทารกในครรภ์เจริญเติมโตอย่างรวดเร็วมาก ความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ จึงเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างเซลล์ และอวัยวะต่างๆหากแม่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในระยะนี้อาจมีผลเสียต่อทารกเป็นอันมาก
ในประเทศไทยได้มีการตรวจสอบภาวะโภชนาการของหญิงมีครรภ์ พบว่าหญิงมีครรภ์จำนวนมากเป็นโรคขาดโปรตีนและแคลอรี โรคโลหิตจาง โรคเหน็บชา และโรคขากสารอาหารอื่นๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอยากจน ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารแสลง เช่น เชื่อว่าควรงดกินไข่ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดไขหุ้มตัวเด็กคลอดยาก หรือกินอาหารมาก เด็กจะโตคลอกยาก จากการศึกษาปริมาณอาหารที่หญิงตั้งครรภ์บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ในชนบทมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในระหว่างมีครรภ์เพียง 5-7 กิโลกรัมเท่านั้น เป็นเหตุให้หญิงครรภ์จำนวนมากมีอาการแทรกซ้อนระหว่างมีครรภ์ หรือระหว่างการคลอดทำให้เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า แม่ที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอจะคลอดทารกที่มีน้ำหนักที่น้อยกว่าและตัวสั้นกว่าทารกที่คลอดจากแม่ที่ได้รับอาหารเพียงพอ

 

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ข้อควรปฎิบัติสำหรับหญิงมีครรภ์

– กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

– ทำจิตใจให้สบายไม่ตึงเครียด

– งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เลือกชนดที่เหมาะสมไม่หักโหม

– ไปฝากครรภ์ตามกำหนดนัดอย่างสม่ำเสมอ

Possibly Related Posts: