การเดินทางถือเป็นความเสี่ยงขณะที่ตั้งครรภ์ thai-mom ขอแนะนำให้คุณแม่เดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง คือช่วงประมาณ 13-28 สัปดาห์ ทั้งนี้เพราะช่วงก่อน 12สัปดาห์มักจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้อง ทำให้คุณต้องลำบากและจะลำบากมากขึ้นเมื่อต้องเดินทาง นอกจากนี้ในการตั้งครรภ์ที่เด็กไม่ปกติ ก็มักจะมีการแท้งในช่วง 3 เดือนแรกนี้ หรืออาจจะกล่าวว่า ถ้าตั้งครรภ์ผ่านมาได้ 3 เดือนแล้ว โดยทั่ว ๆ ไป มักจะปกติดีค่ะ

 

การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์

การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์

การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์

การเดินทางในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์

รถยนต์ :
• ตามกฎหมายแล้วคุณแม่ยังต้องคาดเข้มขัดนิรภัยแม้อยู่ในระหว่าง ตั้งครรภ์
• ปรับสายรัดเอวของเข็มขัดนิรภัยให้คาดต่ำกว่าท้อง
• ปรับสายรัดอกของเข็มขัดนิรภัยให้คาดสูงกว่าท้อง
• ในช่วงกำลังท้องแก่การตอบสนองของร่างกายอาจช้าลง ดังนั้นคุณแม่ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถ
• เผื่อเวลาเดินทางให้นานขึ้น
• หลีกเลี่ยงการขับทางไกลคนเดียว
• พยายามหาเวลาพักรถในช่วงขณะเดินทาง แม้คุณแม่ไม่ได้เป็นคนขับก็ตาม
• จอดรถหากคุณแม่เริ่มรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียน หรือไม่สบาย
• ควรนำโทรศัพท์มือถือติดตัวไว้ และโทรศัพท์ต้องสามารถติดต่อได้
• ติดต่อบริการศูนย์ซ่อมฉุกเฉิน หากรถเสียกลางทางให้แจ้งด้วยว่าคุณตั้งครรภ์อยู่เพื่อที่ทางศูนย์จะได้มาช่วยคุณเป็นลำดับแรก

การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์

การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์

ก่อนจองที่ท่องเที่ยวถามตัวเองก่อนว่า :

• ถึงตอนนั้นอายุครรภ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงไหน
• คุณยังอยากไปเที่ยวทั้งท้องเริ่มใหญ่ขึ้นหรือไม่
• คุณแม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนใดหรือไม่ วัคซีนบางตัวอาจไม่สามารถฉีดได้ (ปรึกษาแพทย์)
• คุณแม่พูดภาษาถิ่นได้หรือไม่ สำคัญอย่างยิ่งหากคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์
• ดูว่าอาหารและน้ำของสถานที่ที่จะเดินทางไปนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่อระบบขับถ่าย
• คุณแม่มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางหรือไม่ และกรมธรรม์ครอบคลุมกรณีจำเป็นสำหรับ คุณแม่ตั้งครรภ์ หรือไม่

เครื่องบิน

• ก่อนจองตั๋วเครื่องบินควรตรวจสอบเสียก่อนว่าการเดินทางของคุณแม่ได้รับความ เห็นชอบจากสายการบิน แพทย์ประจำตัว และบริษัทประกันชีวิตหรือไม่
• การโดยสารเครื่องบินจนถึงอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ไม่เป็นอันตรายหาก สุขภาพครรภ์ เป็นปกติ ไม่มีเลือดออกหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นใด คุณแม่อาจโดยสารเครื่องบินได้จนถึง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์หากทุกอย่างยังคงปกติและมีจดหมายรับรองจากแพทย์
• การตั้งครรภ์มีผลต่อความเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT) ซึ่งอาจเกิดจากการนั่งในท่าเดิมนานเกินไป แพทย์สามารถให้คำปรึกษาการลดความเสี่ยง ทั้งวิธีกายบริหารและการป้องกันด้วยถุงเท้าชนิดพิเศษ
• นำบันทึกตรวจครรภ์ติดตัวไปด้วย
• สำรองที่นั่งบริวณแถวติดทางเดิน
• หลีกเลี่ยงที่นั่งแถวหลังซึ่งมักคับแคบกว่า
• หากมีอาการเมาเครื่องบินให้ขอเปลี่ยนที่นั่งใกล้แถวหน้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.s-26.co.th

Possibly Related Posts: