เวลาที่คุณไปฝากท้องกับคุณหมอ คุณคาดหวังอะไรจากคุณหมอ แน่นอนย่อมเป็นการดูแลรักษาที่ดีที่สุด เช่นเดียวกัน คุณหมอเองก็มีเรื่องคาดหวังกับคุณแม่ท้องที่คุณหมอดูแลเหมือนกัน และแต่ละเรื่องที่คุณหมอต้องการจากคุณแม่ก็ล้วนเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทั้งนั้น มาดูกัยซิว่าคุณหมอสูติฯ เขาคาดหวังอยากเจอคุณแม่ท้องแบบไหน

ฝากท้องกับคุณหมอ

ฝากท้องกับคุณหมอ

แม่ท้องแบบไหนถูกใจหมอสูติฯ

แม่ท้องที่…เป็นคนสนใจตัวเอง คือใส่ใจในเรื่องสุขภาพของตนเอง เช่น ประจำเดือนของตนเอง ประวัติสุขภาพของตนเอง สามี และครอบครัว การแพ้ยา เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดูแลคุณแม่ตลอด 9 เดือนนี้ ว่ามีเรื่องไหนต้องดูแลและระวังกันเป็นพิเศษ
การไม่สามารถข้อมูลสุขภาพตัวเองบางเรื่องก็อาจทำให้คุณเสียประโยชน์ไปได้ เช่น ต้องสิ้นเปลือกค่าใช้จ่ายในการตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อคำนวนช่วงเวลาการคลอดทั้งที่จริงๆ สามารถคำนวนได้จากประจำเดือนครั้งสุดท้ายก่อนตั้งครรภ์ เป็นต้น
แม่ท้องที่…ปฏิบัติตามคำแนะนำ ไปฝากท้องแต่ละครั้งคุณหมอก็จะมีคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว เพื่อดูและตัวคุณเองฝากกลับมาด้วยทุกครั้ง ซึ่งคุณแม่บางคนไม่ได้ปฏิบัติเพราะ….

• เชื่อคำบอกเล่าจากแหล่งอื่นๆ จนไม่ยอมทำตาม โดยที่ไม่ได้แจ้งคุณหมอด้วยว่าไม่ได้ทำตามคำแนะนำที่บอกไป
• ไม่สามารถทำตามนั้นได้ เพราะมีข้อจำกัด หรือความจำเป็นบางอย่าง เช่น หน้าที่การงาน

ไม่ว่าจะเหตุผลใด สิ่งที่คุณควรทำก็คือ ปรึกษากับคุณหมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกตเอง หรือเพื่อให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีดูแลอย่างอื่นทกแทน เพราะถ้าหากมีปัญหาใดเกิดขึ้น การประเมินอาการ หาสาเหตุของคุณหมอก็จะทำได้ล่าช้า และไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
แม่ท้องที่…มีท่าทีเป็นมิตร ในการสื่อสารสัมพันธ์กัน แน่นอนว่า ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ยอมต้องการสิ่งที่ดีๆ สำหรับลูหด้วยกันทั้งนั้นยิ่งมีข้อมูลมาก ทางเลือกก็มากจึงมีการแสดงอาการเหมือนจัดแจง สั่งการ เช่น จะผ่าคลอด ขอคลอดวันที่ตัวเองต้องการ ฯลฯ ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องไม่ถูกหลักทางการแพทย์ และยังอาจเป็นอันตรายกับคุณแม่เองได้ถ้าให้ดีคุณควรแจ้งในสิ่งที่ต้องการในลักษณะหารือกับคุณหมอว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร และตัดสินใจร่วมกันด้วยเหตุผล

แม่ท้องที่…สื่อสารกับหมอ คือ มีปัญหาอะไรก็จะเล่าและปรึกษาเพื่อคุณหมอจะได้ให้การดูแลแก้ไขหรือมีข้อแนะนำพิเศษ คุณแม่บางคนมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่พูดเพราะ อาย ไม่สนใจ หรือคิดว่า “ไม่เป็นไรช่างมันเถอะ” ผลก็คือ กังวล สงสัย ไม่สบายใจ หรือทนกับอาการบางอย่างที่พบบ่อย เช่น ตกขาว คันช่องคลอด มีริดสีดวง เป็นต้น แทนที่จะไม่สบายใจหรือทนกับอาการเหล่านี้ ก็สู้ปรึกษาหมอไม่ดีกว่าหรอ

แม่ท้องที่…ไม่มองว่าหมอเป็นผู้ขายบริการทางการแพทย์ มีความรู้สึกอย่างนี้มากขึ้นเท่าไหร่ การสัมพันธ์กันระหว่างหมอกับคนไข้ในแบบดูแลช่วยเหลือก็จะยิ่งน้อยลง ปัญหาการฟ้องร้องก็จะมีมากขึ้น ค่าบริการก็จะแพงขึ้นเพราะหมอต้องป้องกันตนเอง ขณะเดียวกันหมอก็ต้องไม่มองงานของตนเองเป็นเรื่องการค้าและผลประโยชน์ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารดวงใจพฤศจิกายน 2546พ่อแม่ ฉบับที่ 97 ปีที่ 9

Possibly Related Posts: