“การตั้งครรภ์” หากเกิดขึ้นกับหญิงที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรีระร่างกาย วุฒิภาวะทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสร้างความสุขให้กับครอบครัวของหญิงนั้นๆ ค่ะ

การตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิด

การตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิด

การตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิด

สมาคม วางแผนครอบครัวประเมินว่าราวครึ่งหนึ่งของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นโดยไม่ได้วาง แผน คุณอาจตกใจและไม่เชื่อ โดยเฉพาะหากคุณคุมกำเนิด ใช้ยาคุมฉุกเฉิน หรือยังคงมีประจำเดือนเป็นปกติ คุณอาจกังวลกับเครื่องดื่มหรืออาหารที่คุณรับประทานไปก่อนที่จะรู้ว่าตัวเอง ตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิด

การตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิด

สิ่งที่ควรทำต่อไป

พยายาม อย่ากังวลกับสิ่งที่ทำไปก่อนจะรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ เพราะส่วนใหญ่เด็กจะปลอดภัยดี การตั้งครรภ์จำนวนมากเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ และทารกที่ได้รับอันตรายจากสิ่งที่แม่ทำไปก่อนรู้ตัวว่าตั้งครรภ์นั้นมีน้อย มาก ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนนิสัยมารับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเสีย ตั้งแต่ตอนนี้ หยุดดื่มเหล้า และเลิกสูบบุหรี่ หากอยู่ในช่วงสามเดือนแรกคุณแม่ควรเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกกรด โฟลิก ให้พบแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำด้านอาหารและการดูแลตัวเอง รวมถึงขอปรึกษาเรื่องที่สงสัย
แพทย์จะตรวจสุขภาพของคุณแม่ รวมทั้งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของทารก

หาก คุณแม่ใส่ห่วงอนามัยแพทย์จะถอดออกเพื่อลดความเสี่ยงการแท้งหยุดใช้ยาคุม กำเนิด ทั้งนี้ ยาคุมกำเนิดจะไม่เป็นอันตรายต่อทารกยังไม่มีหลักฐานว่าทารกจะได้รับอันตราย จากยาคุมกำเนิดฉุกเฉินกรณีที่ไม่ทราบอายุครรภ์ การสแกนในช่วง 11-13 สัปดาห์จะช่วยประเมินกำหนดคลอดได้ค่อนข้างแม่นยำ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.s-26.co.th

Possibly Related Posts: