วันนี้ thai-mom จะบอกการผ่าตัดคลอดจะเริ่มจากพูดคุยกับวิสัญญีแพทย์ ซึ่งจะซักประวัติการเจ็บป่วยและโรคประจำตัว รวมทั้งตอบคำถามต่างๆ ที่คุณแม่สงสัยค่ะ

 

การผ่าท้องคลอด

การผ่าท้องคลอด

การผ่าคลอด

คุณแม่ที่มีทางเลือก โดยรับบริการผ่าท้องคลอดจากแพทย์บางคนก็นิยมขายบริการเพื่อความเอาใจลูกค้า ก็ย่อมมีเหตุผลที่น่าฟัง ว่าทำไมจึงไม่อยากคลอดเอง เช่น กลัวเจ็บ กลัวลูกจะเกิดอันตราย กลัวช่องคลอดจะไม่เหมือนเดิม คิดว่าจะมีลูกแค่คนเดียว ลงทุนหน่อย อยากคลอดตามฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมล
บางครั้งแล้วความต้องการเช่นนี้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมได้ เช่น ลูกคลอดก่อนกำหนดนานเกินไปเพราะเอาฤกษ์ เลยเสียชีวิตหลังคลอดรถติด แพทย์มาผ่าไม่ทันฤกษ์แต่กลัวจะเสียใจเลยใส่เวลาลูกเกิดตามฤกษ์ที่ต้องการไหนๆ คุณแม่ก็ถูกว่ายาไปก่อนที่แพทย์จะมาถึงหวังว่าความลับคงเป็นความลับตลอดไป
ความจริงการผ่าท้องคลอดมีอันตรายกว่าการคลอดเองต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภาวะแทรกซ้อนได้ การผ่าตัดเข้าช่องท้องก็มีเกณฑ์เสี่ยงในตัวของมันเอง ได้แก่ การบาดเจ็บต่ออวัยวะอื่นๆในช่องท้อง การผ่าตัดบนมลลูกเพื่อคลอดเด็ก ทำให้เสียเลือดมากว่าการกรีดฝีเย็บ 2-3 เท่า ทำให้เจ็บแผลมากกว่า ฟื้นตัวช้ากว่า น้ำนมไหลช้าและน้อยกว่า และเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า นี่คือคำบนของคุณแม่ที่เคยคลอดเองและเกิดมีความจำเป็นต้องผ่าท้องคลอดในครรภ์ต่อมาง
หากคุณแม่มีการเตรียมคลอดที่ดี การผ่าท้องจะกลายเป็นเรื่องน่ากลัวที่คุณแม่อยากหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น ค่านิยมในการผ่าทองตามฤกษ์จึงเป็นเรื่องที่สมยอมของผู้ที่ขาดความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของการคลอดโดยแท้ทีเดียว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

Possibly Related Posts: