ทารกในครรภ์สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้ ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ และสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะ วันนี้ thai-mom มีสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกน้อยในครรภ์มาฝากค่ะ

 

คุยกับลูกในครรภ์

คุยกับลูกในครรภ์

คุยกับลูกในครรภ์ได้อย่างไร

มีรายงานว่าเจ้าตัวเล็กในครรภ์คุณแม่ รับรู้ ตอบสนองและเรียนรู้ได้ตั้งแต่ยังไม่คลอด และสามารถตอบสนองและแสดงถึงการเรียนรู้ ความพอใจ ความโกธร ด้วยวิธีการดิ้นหรือสะอึก นอกจากนี้ยังมีบทพิสูจน์ว่า เมื่อเด็กเริ่มพูดได้ก็อาจจะพูดสิ่งที่เขาได้ยินซ้ำๆ ในช่วงที่อยู่ในครรภ์คุณแม่ได้
เวลาที่ดีที่สุดในการพูดคุยกับลูกในครรภ์ คือยามพักผ่อนหรือช่วงผ่อนคลายจากงานในชีวิตประจำวันและที่สำคัญ คือทำด้วยใจ ด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยหน้าที่ ภาษาสื่อรักระหว่างพ่อแม่ลูกจึงไม่ต้องอาศัยเวลามากมาย หากแต่ต้องกระทำสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

คุยกับลูกในครรภ์

คุยกับลูกในครรภ์

ประสาทรับรู้ของลูกในครรภ์จะเริ่มตอบสนองได้ดีประมาณ 5-6 เดือนขึ้นไป คุณแม่และคุณพ่ออาจพูดคุยกับลูกง่ายๆด้วยการพูดทักทาย เช่น สบายดีหรือเปล่า หรือเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เป็นความสุข พูดถึงความคาดหวัง ความรักที่มีต่อลูกเป็นต้น
นอกจากการพูกคุยอาจใช้การฟังเพลงเบาๆ ดูภาพสวยๆงามๆหรืออ่านหนังสือที่ก่อให้เกิดความสุข คลายเครียดและความหมองเศร้าจากเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณแม่อาจจะชวนคุณพ่อไปพักผ่อนชานเมืองสูดอากาศบริสุทธิ์ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สดชื่นแจ่มใสก็ช่วยให้

ลูกในครรภ์มีความสุขได้เช่นกัน

ในทางตรงข้ามหากจิตใจคุณแม่ไม่มีความสุขหรือรู้สึกปฏิเสธเขา อาจจะเพราะไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ มีความกดดันในครอบครัว หรือมีการแข่งขันในการงานสูง รู้สึกว่าเขามาผิดจังหวะหรือว่าเป็นภาระ ใจไม่ต้องการเขาและหงุดหงิดตลอดเวลา ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกเหมือนการส่งคลื่นวิทยุที่ผู้รับย่อมได้รับคลื่อนทั้งหมดที่ผู้ส่งสื่อสารฉันใดก็ฉันนั้น
ดังนั้นขอให้คุณแม่พิจารณาปรับคลื่นที่ส่งต่อถึงลูกน้อยด้วยความรัก ความเข้าใจ และความยุติธรรมกับชีวิตน้อยๆที่ยังบริสุทธิ์ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก :

Possibly Related Posts: