พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 8 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การนั่ง และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 8

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 8

พัฒนาการทางร่างกาย

• กล้ามเนื้อใหญ่
o คลานได้
o อาจเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยวิธีถัดก้นหรือยืนเกาะเครื่องเรือนและเอื้อมตัวไปพร้อมก้าวขาเพื่อทรงตัว
o ยืนโดยให้หลังพิงได้
o เกาะเครื่องเรือนและดึงตัวขึ้นยืน
o ต้องใช้คนช่วยจึงจะลงจากท่ายืนได้
o เมื่อจับยืนจะยื่นขาข้างหนึ่งก้าวออกไปข้างหน้า

• การนั่ง
o นั่งหลังตรงโดยลำพังได้นาน ขณะนั่งขาข้างหนึงจะเหยียดออก อีกข้างจะงอในท่าพัก
o ลุกขึ้นนั่งเองได้จากการยันแขนขึ้นหรือจากท่าคลาน

• กล้ามเนื้อเล็ก
o ใช้นิ้วโป้ง นิ้วชี้หรือนิ้วกลางด้วยในการหยิบของ
o พยายามหยิบลูกปัดเล็ก ๆ หรือเชือก
o ถือของเล่นเขย่าได้นานอย่างน้อย 3 นาที

พัฒนาการทางภาษา

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 8

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 8

 

• ส่งเสียงเลียนเสียงต่าง ๆ บางครั้งส่งเสียงพูดคุยแม้เวลาอยู่คนเดียว
• บางครั้งส่งเสียงดังเหมือนตะโกน
• จีบปากจีบคอลัเคลื่อนไหวกราม
• ใช้คำซ้ำ เช่น มามา จิ๊บจิ๊บ
• จะหันหน้าหรือหันตัวเมื่อได้ยินเสียงคุ้นหู เช่น เสียงเรียกชื่อตัวเอง เสียงโทรศัพย์

พัฒนาการทางจิตใจ

• สำรวจสิ่งของดูภายนอก ดูความกว้าง ยาว ลึก
• มองมือเมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หยิบ ทิ้งของ
• สำรวจลักษณะในและนอกภาชนะและการใส่ โดยหยิบของชิ้นเล็ก ๆ ใส่กระป๋องและเอาออก
• จะค้นหาของที่ซ่อนไว้หลังม่านได้ (ลูกเห็นแล้วว่าคุณเอาไปวางไว้ตรงนั้น)
• จำเหตุการณ์และการกระทำของตัวเองได้
• ลำดับขั้นตอนการเกิดเหตุการณ์อย่างง่าย ๆ ได้
• เลียนแบบกิริยาท่าทางของคน
• สนใจความสัมพันธ์ของร่างกายและการเคลื่อนไหวทั้งของตัวเองและผู้อื่น
• แก้ไขปัญหาง่าย ๆ ได้
• ถือ สัมผัสและสำรวจสิ่งของในมือ เช่น บล็อก และมองเปรียบเทียบของที่มีรูปลักษณะอย่างอื่น
• รู้จักแยกแยะความแตกต่าง
• เริ่มมีลักษณะการเรียนรู้เฉพาะตัว และเริ่มใช้เทคนิคในการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถสร้างลักษณะนิสัยใหม่ขึ้นจากการกระทำเดิม

พัฒนาการทางสังคม

• ตี ยิ้มให้ และหอมภาพเงานในกระจก
• กลัวคนแปลกหน้า กลัวการแยกจาก ‘ติด’ แม่
• ตะโกนเรียกร้องความสนใจ
• ผลัก ปัดสิ่งที่ไม่ต้องการ
• รู้วิธีที่จะทำให้พ่อแม่หยิบสิ่งของที่ต้องการให้
• เคลื่อนเข้าไปหยิบสิ่งของที่ต้องการเองได้ แลเวนำมากัด ชิม
• สนใจการเล่นและของเล่น

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

Possibly Related Posts: