พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7 เป็นการพัฒนาการโดยการเคลื่อนไหว การคลาน การนั่ง และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7

พัฒนาการทางร่างกาย

• กล้ามเนื้อใหญ่
o ประคองศีรษะได้ดี
o ยันตัวขึ้นในท่าคลานและอาจคลานได้
o คืบทั้งที่มีของอยู่ในมือ
o อาจยกตัวขึ้นนั่งบนเข่าข้างหนึ่ง
o ถ้ามีคนช่วยดึงจะลุกขึ้นยืนได้ (ขาเหยียดตรง)
o อาจจับของเพื่อดึงตัวเองขึ้นยืน
o ถ้ามีคนช่วยพยุงจะยืนทรงตัวก้าวขา

• การนั่ง
o นั่งได้นาน แทบไม่ต้องช่วยพยุง มือหยิบของเล่นได้
o ยันตัวขึ้นนั่งหรืออยู่ในท่าคลาน

• กล้ามเนื้อเล็ก
o ใช้นิ้วโป้งและนิ้วอื่นหยิบของได้
o ถือของข้างละอัน อาจจับมากระทบกัน

พัฒนาการทางภาษา

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7

 

• ส่งเสียงทั้งสระและพยัญชนะ
• พูดคำเฉพาะที่มีความหมายส่วนตัว เช่น แมะ ปา
• ส่งเสียงหลายเสียงรวดเดียวจึงค่อยหายใจ
• พยายามเลียนแบบเสียง
• ตั้งใจฟังเสียงตัวเองและเสียงผู้อื่น

พัฒนาการทางจิตใจ

• สนใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสิ่งของ
• เคลื่อนตัวไปหาและหยิบของด้วยมือข้างเดียว
• แบมือเพื่อดูของในมือ
• แยกระยะใกล้ไกลของวัตถุได้
• มันจะใช้มือหยิบของ เขย่าและเอาเข้าปาก
• ชอบของเล่นที่มีเสียง
• จำเหตุการณ์เคยเกิดได้ตลอด แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่เป้นเพียงส่วนหนึ่งของที่เคยเกิด
• จำลำดับขั้นของเหตุการณ์ที่จะเกิดได้
• เริ่มเปรียบเทียบการกระทำของตัวเองกับคนอื่น
• มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเงาในกระจก
• สนใจผลของการกระทำของตัวเอง แต่จะคาดหวังผลเพียงชั่วครู่หลังการกระทำ
• เริ่มเรียนรู้ถึงความซับว้อนของกิริยาท่าทาง
• สงสัยและเปรียนเทียบขนาดของวัตถุที่คล้ายกัน
• ย้ายของจากมือหนึ่งไปอีกมือ

 

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 7

พัฒนาการทางสังคม

• ชอบคลานเข้าไปเล่นกระจก
• สำรวจร่างกายตัวเองด้วยปากและมือ
• อาจกลัวคนแปลกหน้า
• เริ่มแสดงอารมณ์ขัน
• แสดงความต้องการเป้นคนหนึ่งในสังคม
• ขัดขืนเมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ
• แยกความแตกต่างระหว่างเสียงที่เป็นมิตรและเสียงโกรธ
• อาจเลียนิ้วและดูดนิ้วโป้ง ถ้านอนหงายจะยกเท้าดูด
• ชอบเล่นของเล่น

แบบแผนชีวิตประจำวัน

• เริ่มใช้นิ้วหยิบอาหารเข้าปาก
• ถือช้อนหรือถ้วยเล่น
• ชอบกินข้าวเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก :

Possibly Related Posts: