พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 3 เป็นการพัฒนาการที่เห็นได้ชัดของลูกน้อย และการตอบสนองทางร่างกายของลูกน้อยต่อคุณพ่อคุณแม่ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้มาฝากกันค่ะ

 

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 3

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 3

พัฒนาการทางร่างกาย

1.  กล้ามเนื้อใหญ่
o การควบคุมการทำงานของร่างกายดีขึ้น ไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหมือนเดือนก่อน
o มองและหันหน้าตามของที่เคลื่อนไหว
o ถ้ากำลังดูดนิ้วหรือดูดนมจะหยุดดูดเพื่อฟังเสียงและพยายามค้นหาแหล่งที่เกิดเสียง
o ขณะดูดนมหรือดูดนิ้วสามารถมองดูสิ่งต่าง ๆ ไปด้วยได้
o รู้ถึงความแตกต่างของเสียงพูดกับเสียงชนิดอื่น
o เมื่อนอนคว่ำจะชันคอได้นาน แต่ชันหน้าอกได้ไม่กี่นาที
o ยกแขนทั้งคู่หรือขาทั้งคู่ หรือบางครั้งยกทั้งแขนและขา
o เมื่อจับยืน จะเหยียดขายันพื้นยืนได้เพียงครู่เดียว

2. การนั่ง
o จับนั่งพิงได้
o นั่งได้มั่นคงขึ้น ศีรษะโงกเงกเล็กน้อย

3.  กล้ามเนื้อเล็ก
o เริ่มตีสิ่งของและคว้าของด้วยมือทั้งสองข้าง อาจจะจับของจากข้างตัวและดึงเข้ากาตัว

พัฒนาการทางภาษา

• ส่งเสียงอ้อแอ้ พยายามทำเสียงต่าง ๆ ในคอ
• ส่งเสียงโต้ตอบเสียงพูดและรอยยิ้มของแม่
• เงี่ยหูฟังเสียง
• แยกออกระหว่างเสียงต่าง ๆ กับเสียงพูด

พัฒนาการทางจิตใจ

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 3

พัฒนาการของเด็กในเดือนที่ 3

 

• มีความสนใจต่อสิ่ง ๆ หนึ่ง ได้นานถึง 45 นาที
• รู้ถึงความแตกต่างของระยะใกล้ไกลของสิ่งของ
• เริ่มแสดงให้เห็นว่าจำอะไร ๆ ได้ เช่น รอคอยอาหาร จำแม่และสมาชิกในครอบครัวได้
• เริ่มเบื่อเสียงหรือภาพที่ซ้ำ ๆ กัน
• หยุดร้องได้ทันทีที่เห็นหน้าคน
• เชื่อมโยงการเห็นกับการเคลื่อนไหวได้
• สำรวจส่วนต่าง ๆ ของหน้าด้วยมือ
• เชื่อมโยงการกระทำกับผลของการกระทำได้
• ตอบโต้กับสิ่งเร้าแทบทุกชนิด

 

พัฒนาการทางสังคม

• ยิ้มง่ายและทันที
• ร้องไห้เพื่อบอกความต้องการ
• แสดงอารมณ์ทางสีหน้า โดยเฉพาะเมื่อพบคนคุ้นหน้าจะแสดงออกทั้งร่างกาย
• ส่งเสียงอืออาเพื่อตอบรับเสียงที่ได้ยิน
• แสดงปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว โดยเฉพาะเมื่อแม่เดินจากไปจะร้องไห้จ้า
• จะเรียกร้องความสนใจเมื่อแม่เดินเข้ามาหา
• หันหน้าไปหาเสียงพูดหรือเสียงเพลง
• การกินการนอนเป็นเวลาและเป็นระบบมากขึ้น
• พร้อมที่จะรับอาหารเสริมเหลว ๆ

แบบแผนชีวิตประจำวัน

• กินและนอนเป็นเวลาขึ้น มีช่วงคึกคักมากขึ้น
• กินกลางคืนครั้งเดียว
• นอนเป็นพัก อาจจะตอนสาย 1 ครั้งและบ่าย 1 ครั้ง
• กลางคืนนอนนาน 10 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก :

Possibly Related Posts: