การพัฒนาการของลูกน้อยในช่วงสัปดาห์แรก มักเป็นช่วงที่ลูกน้อย กำลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ วันนี้  thai-mom จึงมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของช่วงสัปดาห์แรกเกิดของลูกน้อยมาฝากทุกท่านกันค่ะ

พัฒนาการของเด็กในช่วงสัปดาห์แรก

พัฒนาการของเด็กในช่วงสัปดาห์แรก

พัฒนาการทางร่างกาย

• กล้ามเนื้อใหญ่
o ปฏฺกิริยาสะท้อนกลับจะควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน ขา และมือ การเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ โดยทั่วไปจะเป็นปฏิกิริยาที่เป็นไปเอง โดยปราศจากจุดหมาย เช่น ดิ้นเร่า ๆ เตะเหวี่ยงแขนขาออกไป
o หากสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะตอบสนองด้วยการมีปฏิกิริยาทั่วทั้งตัว
o หันศีรษะจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งได้ บางครั้งอาจยกขึ้นลงได้ด้วย
o ถ้าจับอุ้มพาดบ่า จะยกศีรษะและขยับร่างกาย
o ถ้านอนคว่ำจะนอนในท่านอนคู้เหมือนกบ หรือนอนตัวกลมเป็นลูกบอล
• การนั่ง
o ถ้าดึงขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง ศีรษะจะตกมาข้างหน้าหรือข้างหลัง
• กล้ามเนื้อเล็ก
o กำมือแน่น มีปฏิกิริยาคว้าจับบ้าง
o มีปฏิกิริยากลืนอาหาร
o สายตามองออกไปอย่างเลือนลาง

พัฒนาการทางภาษา

• ครางเหมือนเสียงของสัตว์
• ร้องไห้ได้

พัฒนาการทางจิตใจ

• มองเห็นลวดลายต่าง ๆ แยกแสงสว่างกับความมือได้ สามารถเพ่งมองสิ่งที่อยู่ห่างออกไปเบื้องหน้าได้ในระยะ 8 นิ้ว ถ้าไกลกว่านี้จะพร่ามัว
• ไวต่อแหล่งกำเนิดของเสียง แยกแยะความเข้มข้นของเสียงและระดับของเสียงได้ ชอบฟังเสียงสูง
• จะเงียบเสียงลง ถ้ามีคนอุ้มด่วยท่าที่รู้สึกว่ามั่นคง
• แยกแยะรสชาติได้
• มีเวลาที่ตื่นตัวคึกคักอยู่ราว 3 % ของเวลากลางวัน
• จะความจับสิ่งของได้ถ้าบังเอิญไปแตะถูกเข้า มองดูคนเป็นครั้งคราว บางครั้งหยุดดูดนมเพื่อจะมองอะไรบางอย่างที่มาสะดุดความสนใจ
• ถ้ามีการกระตุ้นที่รู้สึกว่ารบกวนจะไม่ยอมรับ

พัฒนาการทางสังคม

• แสดงความตกใจหรือไม่สบายใจได้
• มีกิริยาท่าทาง ความรู้สึก ระดับของการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว
• ถ้ามีคนอุ้มจะเงียบเสียง
• ยิ้มอย่างเป็นกันเอง มีความฉับไวต่อการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส
• มีความว่องไวในการเพ่งใบหน้าคนหรือเสียง
• รู้จักไซ้หัวนม

แบบแผนชีวิตประจำวัน

• ต้องการดูดนมวันละ 7 – 8 ครั้ง
• ถ่ายอุจจาระบ่อย ๆ ไม่เป็นเวลา
• ในเวลา 1 วัน นอนราว 80 % (เท่ากับนอน 7 – 8 ครั้ง)

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

Possibly Related Posts: