คุณแม่หลายๆ ท่านคงอยากเห็นหน้า และพฤติกรรมของลูกน้อยในครรภ์แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร วันนี้ ทาง thai-mom มีสาระดีๆ เกี่ยวกับการทำอุลตร้าซาวนด์มาฝากคุณแม่ทุกท่านกันค่ะ

 

อุลตร้าซาวนด์

อุลตร้าซาวนด์

หมอคะ !! ทำอุลตร้าซาวนด์ให้หน่อย

เหตุผลเหล่านี้เป็นความกดดัน ความพึงพอใจที่บรรดาว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายบอกให้แพทย์ช่วยทำอุลตร้าซาวนด์ให้โดยไม่จำเป็น แพทย์คนไทยส่วนใหญ่ใจดีและชอบตามใจคนไข้อุลตร้าซาวนด์เลยกลายเป็นค่านิยมที่เบี่ยงเบนในสังคมไทยปัจจุบัน คนอเมริกันและยุโรป จะต้องการตรวจเพศลูกต่อเมื่อมีโรคทางกรรมพันธุ์ที่เกิดเฉพาะเพศ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (เลือดออกไม่หยุด) มักพบในเด็กชาย เพื่อกำหนดการรักษาให้เหมาะสม
จากการติดตามมานานนับ 30 ปี แม้อาจสรุปได้ว่าอุลตร้าซาวนด์มีความปลอดภัย แต่ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่เกิดผลใด ๆ ในช่วงเวลาที่นานกว่านี้ ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้เวลาเท่าช้วงอายุคน จึงจะสามารถสรุปผลได้อย่างมั่นใจ คุณพ่อคุณแม่จึงควรปล่อยให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าถึงเวลาหรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องอุลตร้าซาวนด์เพื่อการดูแลรักษาแล้ว โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ทั้งความเหมาะสมตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยเอง

อุลตร้าซาวนด์

อุลตร้าซาวนด์

การพยายามกำหนดเพศให้ลูก เป็นความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรใจกว้างยอมรับไม่ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย การสร้างความหวังในการเลี้ยงลูกไว้กับเพศลูกเพียงอย่างเดียว คือ การสร้างตาบาปให้ลูกตั้งแต่เขายังไม่เกิด หากคุณพ่อคุณแม่มีปมด้อยที่ได้ลูกมีตรงไม่ตรงความคาดหมาย ลูกก็ย่อมได้รับการเลี้ยงดูอย่างคนมีปมแน่นอน หากคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจมุ่งมั่นว่าเลี้ยงลูกให้เขาเป็นคนดีมีความสามารถ เลี้ยงดูตนเองได้ยามเติบโตใหญ่และช่วยเหลือสังคมได้ตามกำลังอันควร ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูลได้ไม่แตกต่างกัน จริงไหม

Possibly Related Posts: