ท้องแล้วกินยาได้ไหม

ท้องแล้วกินยาได้ไหม

ยามีผลต่อลูกน้อยในครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรกและช่วงใกล้คลอดเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกอาจมีผลทำให้พิการหรือแท้ง เพราะเป็นช่วงสร้างอวัยวะถ้าเป็นช่วงใกล้คลอดอาจมีผลต่อลูกในระยะแรกคลอดในละกษณะต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของยารวมถึงยาที่ผ่านน้ำนมคุณแม่ด้วย จึงต้องระมัดระวังการใช้ยาอย่างมาก เรื่องการใช้ยากับคุณแม่ตั้งครรภ์มีหลักง่ายๆ คือไม่ใช้ยาอะไรเลย ดีที่สุดไม่ว่ายากิน ยาทา ยาฉีด ยกเว้นยาบำรุงโลหิตหรือยาที่แพทย์สั่งเพื่อรักษาโรคเฉพาะทางบางอย่างเท่านั้น
บ้านเราหารซื้อยากินเองได้ง่าย

คุณแม่จึงมีโอกาสใช้ยาโดยไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ เช่น ยาแก้หวัด แก้ไอ แก้ปวด ควรนำตัวอย่างยาหรือจดชื่อยาไปให้แพทย์ที่ดูแลครรภ์ดูว่ารับประทานได้หรือไม่
ในช่วงที่วางแผนว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ได้คุมกำเนิด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเป็นดีที่สุด และหากเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์และแจ้งให้ทราบว่าอาจตั้งครรภ์ แพทย์จะได้หลีกเลี่ยงการจ่ายยาที่เป็นอันตราย
ยากลุ่มที่ปลอดภัยและควรมีไว้ประจำบ้านในระหว่างตั้งครรภ์ควรเป็นยาที่มีโอกาสใช้บ่อย เช่น ยาแก้หวัด แก้ไอ แก้ปวด ยาปฏิชีวนะบางตัว ยาขับลม แก้ปวดท้อง ยานวดแก้ปวดเมื่อย ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ให้ช่วงแนะนำและจัดหาให้อยู่เสมอ
ยาแก้แพ้ท้องที่แพทย์จัดให้เชื่อใจได้เลยว่าปลอดภัย หากจำเป็นต้องซื้อยาใช้เอง ให้เลือกที่มีฉลาก อย. (ซึ่งย่อมาจากองค์การอาหารและยา) ซึ่งจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่าในสตรีมีครรภ์จะใช้ได้หรือไม่

Possibly Related Posts: