ดนตรีกับเด็กออทิสติก

ดนตรีกับเด็กออทิสติก

จะช่วยเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารได้อย่างไร

เด็กออทิสติก ที่มีปัญหาทางการสื่อสารจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำพูดหรือคำสั่งที่มีผู้พูดด้วย ประกอบกับความไม่สนใจ เด็กอาจพูดตามคำถามหรือคำสั่งโดยไม่เข้าใจอะไร บางครั้งก็กลับไปอยู่ในโลกของตัวเองโดยการพูดภาษาของตัวเองที่คนอื่นไม่เข้าใจ การช่วยเหลือจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของเขา คำสั่งที่ใช้จะต้องเป็นคำสั่งสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เด็กออทิสติกสามารถจำคำพูดและพูดตามได้ตรงตัวแต่ไม่รู้เรื่องเพราะเขาเรียนรู้จาการลอกแบบ จึงควรฝึกให้เข้าใจคำศัพท์ง่ายๆทีละขั้นโดยอาจใช้ภาพประกอบในการสื่อสารตัวอย่าง เช่น เมื่อเด็กต้องการเข้าห้องน้ำก็ฝึกให้เขาหยิบภาพสัญลักษณ์ของห้องน้ำ เด็กจะเรียนรู้และสามารถสื่อสารได้โดยไม่รู้ตัว
ทั้งนี้การสื่อสารด้วยภาพเป็นวิธีที่ใช้กันมากสำหรับเด็กออทิสติก ส่วนการพูดเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่อเด็กมีความเข้าใจสถานการณ์และคำศัพท์มากขึ้น

Possibly Related Posts: