การตรวจครรภ์

การตรวจครรภ์

การไปตรวจครรภ์เป็นประจำนั้นก็เหมือนเป็นการไปฝากการดูแลกับแพทย์หรือการฝากครรภ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการไปฝากครรภ์นั้นก็เพื่อ

1. ให้มั่นใจว่าการตั้งครรภ์นั้นเป็นปกติ และคลอดบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์
2. ค้นหาความเสี่ยง พร้อมกับให้การดูแลรักษา
3. ประเมินว่าต้องให้การดูแลรักษาอย่างไรในแต่ละคน เพราะในแต่ละครรภ์มีความแตกต่างกันออกไป
4. ช่วยสตรีตั้งครรภ์เตรียมพร้อมสำหรับการเจ็บครรภ์ การคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
5. ตรวจหาโรคที่พบบ่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือชีวิตต่อมารดาและทารก
6. แนะนำการปฏิบัติตนในขณะตั้งครรภ์ให้แก่สตรีตั้งครรภ์และครอบครัว

เมื่อทำการฝากครรภ์ครั้งแรก หลังจากสอบถามประวัติและตรวจร่างกายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ

1. ตอบคำถามข้อสงสัยของคุณแม่
2. ให้เอกสารเกี่ยวกับคำแนะนำการฝากครรภ์และการคลอด แนะนำให้คุณแม่และสามีอ่านเอกสารมาก่อนการฝากครรภ์ครั้งต่อไป
3. สั่งยาที่จำเป็น
4. นัดวันที่จะต้องกลับมาตรวจครั้งต่อไป
5. อธิบายค่าใช้จ่ายในการคลอดแก่คุณแม่

 

การตรวจครรภ์

การตรวจครรภ์

การตรวจที่จำเป็นเมื่อมาฝากครรภ์แต่ละครั้ง แพทย์จะบันทึกความก้าวหน้าของการตั้งครรภ์ ตั้งแต่มาฝากครรภ์ครั้งแรก จนกระทั่งคลอด รวมถึงอาการแสดงอุปนิสัยการเจ็บป่วย การได้รับยา และผลการตรวจทางห้องตรวจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องติดตามสิ่งต่อไปนี้ทุกครั้งที่มาตรวจ

– ถามถึงสุขภาพโดยทั่วไป รวมถึงอาการที่รู้สึกเป็นปัญหาที่คุณแม่สังเกตได้
– ชั่งน้ำหนักและดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก เปรียบเทียบกับน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ ปกติหญิงที่ตั้งครรภ์จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 7 – 18 กิโลกรัม เพราะถ้าน้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินไปและบวม แสดงว่าเริ่มมีอาการครรภ์เป็นพิษ
– วัดความดันโลหิต เนื่องจากหัวใจต้องทำงานหนักในการสูบฉีดโลหิต เนื่องจากหัวใจต้องทำงานหนักในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย จึงมีความดันโลหิตสูง อาจเกิดจากมีหลอดเลือดหดตัว หัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้น เพื่อดันให้เลือดผ่านไปได้ ถ้าความดันสูงต้องรีบปรึกษาแพทย์
– ตรวจหาน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ ตรวจหาโปรตีนว่าจะมีโอกาสเป็นโรคไตหรือไม่
– ตรวจหน้าท้อง วัดระดับยอดมดลูก แพทย์จะบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารกและความผิดปกติ หลังจาก 28 สัปดาห์ จะตรวจอวัยวะของทารก และตั้งแต่ 32 สัปดาห์ จะบันทึกท่าทางของทารก การเคลื่อนตัวลงสู่อุ้งเชิงกราน และคาดคะเนน้ำหนักของทารก
– ตรวจทางช่องคลอดหรือทวารหนัก (ถ้าไม่มีการตกเลือด) อาจดูสภาพปากมดลูกเพื่อคะเนการคลอด
– ใช้เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อยืนยันอายุครรภ์ หรือดูว่ามีความผิดปกติของการเจริญเติบโตหรือไม่

Possibly Related Posts: