เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก

พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior) จะแก้ไขอย่างไร

พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติกเป็นลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซ้ำซ้อนกันอยู่ โดยปกติต้องพิจารณาว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ มีปัญหาการสื่อสารในระดับไหน ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นมาบ้างแล้วหรือยัง โดยทั่วไปเด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่ก็ตามมักมีอาการก้าวร้าว

เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติกกับเด็กพิเศษ

เนื่องจากเด็กไม่อาจบอกความต้องการของตนเองให้คนอื่นเข้าใจและก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพยายามจะบอกเด็กจึงเกิดความเครียดและคับข้องใจจึงแสดงอาการหัวเสียด้วยความก้าวร้าวฉะนั้นการพัฒนาด้านภาษาและการสื่อความหมายจึงเป็นเรื่องจำเป้นที่ต้องช่วยเหลือเป็นประการแรก
สำหรับอาการที่อยู่ไม่นิ่งอาจเป็นลักษณะของอาการสมาธิสั้นอยู่ไม่สุขร่วมกับอาการออทิสซึ่ม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยนอย่างละเอียดและอาจต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยการใช้ยา หรืออาจเป็นการใช้ยาร่วมกันกับการปรับพฤติกรรม ทั้งนี้พ่อแม่ควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้ให้การรักษาและครูการศึกษาพิเศษ(หากเด็กอยู่ในวัยเรียน)

Possibly Related Posts: