เลือดออกช่องคลอด

เลือดออกช่องคลอด

มีเลือดออกช่องคลอด

อาการเลือดออกช่องคลอดในช่วงตั้งครรภ์ของคุณแม่เป็นสัญญาณอันตรายเตือนให้ไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะถ้ามีเลือดออกมากอาจถึงขั้นแท้งได้

1. ถ้าออกมา มีอาการปวดท้องร่วมด้วย ต้องพบแพทย์เร็วที่สุดแม้เวลากลางคืน
2. ถ้าออกแตะๆ กางเกง ไม่ปวดท้อง รอพบแพทย์ในเวลากลางวันได้
3. ถ้าออกในช่วง 28 สัปดาห์แรก เป็นอาการของการแท้ง
4. ถ้าออกหลัง 28 สัปดาห์ เรียกว่าภาวะเลือดออกทางช่องคลอดก่อนคลอด
5. ถ้ามีมูกป่นเลือดในช่วงใกล้กำหนดคลอด เป็นการเข้าสู่ระยะการคลอด คุณแม่ต้องรีบไปโรงพยาบาล
6. ถ้าแพทย์บอกว่าเป็นแท้งคุกคาม แพทย์จะแนะนำให้หยุดงาน 12- สัปดาห์ และนอนผักผ่อนให้มาก งดกิจกรรมที่จะกระทบกระเทือนครรภ์ ได้แก่ การร่วมเพศ ขึ้นลงบันได ยกของหนัก เบ่งถ่ายอุจจาระแบบท้องผูก งดเดินทาง

ในกรณีนี้ จะทำอุลตร้าซาวนด์ จะช่วยวินิจฉัยได้เพราะหากอุลตร้าซาวนด์แล้วสามารถเห็นตัวเด็ฏและวันใจเด็กเต้นพบได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 6-7 สัปดาห์ โอกาสเด็กที่จะรอดมีถึงร้องละ 95 ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณแม่อย่างมาก การลาพักงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งกรณีเมื่ออุลตร้าซาวนด์แล้วไม่เห็นตัวเล็ก แต่ถ้าเยื่อหุ้มเด็กยังดูเต่งตัวอยู่ แพทย์จะนัดตรวจอีกสัปดาห์ละครั้งจนกว่าถุงจะมีขนาดเกิน 2.5 เซนติเมตรและถ้าไม่เห็นตัวเด็กอีกก็จะแนะนำให้ขูดมดลูก แต่ถ้าถุงเยื่อหุ้มเด็กฝ่อแล้ว ก็ต้องขูดมดลูกโดยที่ไม่ต้องรอให้คุณแม่แท้งเอง เพราะจะมีอาการปวดท้องและเลือดออกมาก เป็นอันตราย
สำหรับคุณแม่บางราย แพทย์อาจฉีดยาฮอร์โมนกันแห้งและกินยาคลายมดลูก ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไป ทั้งนี้จะให้ในกรณีที่มีประวัติว่าเคยแท้งมาก่อน ไข่ไม่สมบูรณ์ตนให้ถูกต้อง ด้วยการนอนพักผ่อนให้มากจนเลือดหยุดสนิด

Possibly Related Posts: