การออกกำลังกายของคนท้อง

การออกกำลังกายของคนท้อง

การออกกำลังกายของคนท้อง

กล่าวถึงการออกกำลังกายกับคนท้องนั้น หลาย ๆ คนเข้าใจว่าควรจะงดหรือออกไม่ได้ เพราะจะทำให้เกิดการแท้งบุตรขึ้นมา แต่ความเป็นจริงแล้วการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้น มีความจำเป็นสำหรับทุก ๆ คน รวมทั้งคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย
ฉะนั้นถ้าคุณเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา คุณก็ไม่จำเป็นต้องหยุดหรือละเว้นการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย โดยมีข้อแม้ว่า “ขอให้การตั้งครรภ์ของคุณนั้นอยู่ในสภาพที่เป็นปกติก็แล้วกัน”

ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น ครรภ์แฝด ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงแทรกซ้อน รกเกาะต่ำ มีเลือดออกผิกปกติ หรือครรภ์ที่ไม่แข็งแรงทำท่าว่าจะแท้งอยู่เรื่อย ๆ
หรือกับคุณผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติแท้งมาแล้วหลายครั้ง มาท้องนี้ต้องประคับประคองกันหน่อย แบบนี้ก็ไม่ควรกระเทือนกันมาก หรือแม้แต่กับคนที่ท้องยาก ต้องพยายามกันอย่างหนักถึงกับต้องทำหลอดแก้วงกัน อะไรทำนองนี้น
หากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้ว คุณแทบจะต้องประคับประคองเปรียบประดุจไข่ในหินกันเลยที่เดียว แต่ทีนี้มาดูการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ หรือคุณลงไปยกแข้งยกขาในน้ำ มันแทบจะไม่สะเทือนการตั้งครรภ์เลย
และคุณก็ยังสามารถออกกำลังกายหรือบริหารร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เรียกว่าแทบจะครบทุกส่วนของร่างกายกันเลยทีเดียว
พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายในที่นี้นั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย ปอดแข็งแรง หัวใจแข็งแรง และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ แข็งแรง การว่ายน้ำจึงสามารถให้ได้ทุกอย่างตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Possibly Related Posts: