ทารกดิ้น

ทารกดิ้น

วิธีการการสังเกตว่าทารกดิ้นปกติหรือไม่

1. เริ่มบันทึกการดิ้นตั้งแต่ 08.00 น. และถ้าทารกเคลื่อนไหวครบ 10 ครั้ง ก่อน 12.00 น. ให้หยุดและเริ่มบันทึกใหม่ในวันต่อ ๆ ไป

2. ถ้าทารกดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้ง ภายใน 4 ชั่วโมง หรือเมื่อถึงเวลา 12.00 น. ของแต่ละวัน แสดงว่าทารกในครรภ์อาจอยู่ในภาวะอันตราย ให้คุณแม่รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด

3. ถ้าทารกดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้ง ภานใน 4 ชั่วโมง อาจมีผลกระทบต่อการได้รับออกซิเจนของทารกขณะอยู่ในครรภ์ ซึ่งอาจส่งผลห็ทารกเสียชีวิตลงได้

4. การบันทึกการดิ้นของทารก เป็นวิธีที่จะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจเพิ่มเติมได้อย่างละเอียด หากเกิดกรณีที่ทารกมีภาวการณ์ดิ้นที่ผิดปกติขึ้น

Possibly Related Posts: