อาการที่เกิดขึ้นของการตั้งครรภ์

อาการที่เกิดขึ้นของการตั้งครรภ์

 

ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของทารกในครรภ์

หญิง ตั้งครรภ์และสามีทุกคนก็เคยเป็นเช่นคุณ คือ ความกลัวลูกในท้องจะมีความผิดปกติ บางครั้งไม่กล้าแม้แต่จะตระเตรียมสิ่งของใช้ของเด็กลวงหน้าเพราะถือเคล็ดตาม คติโบราณ แต่ในขณะที่ทารกที่เกิดจากแม่สุขภาพดีและมีการตรวจครรภ์โดยสม่าเสมอจะมี สุขภาพดีและแข็งแรง

การถึงจุดสุดยอดกับผลกระทบต่อทารกในครรภ์

สิ่ง ที่มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในมดลูกของคุณ เด็กทารกจะมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นและการเคลื่อนไหวของแม่ในทุก ๆเรื่อง เด็กบางคนที่มีการเคลื่อนไหวของมดลูกในขณะหดรัดตัวหรือกิจกรรมทางเพศ สัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ไม่มีอันตรายใด ๆต่อทารกในครรภ์การมีเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันจะไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์แต่ อย่างใด

อาการปวดหลังบริเวณบั้นเอวหรือบริเวณก้น

อาการที่เกิดขึ้นของการตั้งครรภ์

อาการที่เกิดขึ้นของการตั้งครรภ์

 

เป็น อาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งครรภ์ วิธีจะช่วยลดอาการปวดได้ก็โดยการพักผ่อนไม่เดินหรือยืนโดยไม่จำเป็น ใช้ความร้อนประคบเฉพาะที่ อาการปวดจะทุเลาลง ในบางรายการจะดีขึ้นเมื่อทารกในครรภ์เปลี่ยนท่านอน ในรายที่มีอาการปวดมาก ๆ การรักษาทางกายภาพบำบัดจะช่วยทุเลาอาการได้

รอยแตกของผิวหนัง

อาการ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เกือบทุคนต้องเผชิญ ในบางคนผื่นขึ้นทั้งตัว หรือเป็นเม็ดตามผิวหนังคล้ายเป็นเม็ดพุพองของโรคผิวหนัง อาการเหล่านี้จะหายไปได้เองในระยะหลังคลอดและควรพบแพทย์ตรวจดูเม็ดผื่นที่ เกิดขึ้นด้วย เพราะในบางกรณีควรได้ยากินแก้แพ้

ทารกน้ำหนักตัวน้อย

การ วินิจฉัยภาวะทารกน้ำหนักน้อยทำได้โดยการตรวจอัลตราซาวด์ดูขนาดของทารกใน ครรภ์เป็นระยะๆ การวินิจฉัยพบในระยะต้นๆ บางรายจะสามารถช่วยเหลือและทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นได้ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการคลอดทารกน้ำหนักน้อย คือ การคลอดก่อนกำหนด

ข้อควรรู้: ยาที่ใช้ในการคลอด

การ ใช้ยาใดๆก็ตามในขณะเจ็บครรภ์เป็นสิ่งที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยง และประโยชน์ที่ได้ ความเสี่ยงของการใช้ยาจะต้องคำนึงถึงผลที่เกิดกับแม่และทารกในครรภ์ ซึงในบางกรณีของทารกในครั้งจะเป็นข้อชี้ที่ชัดเจน
ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์มทางเลือกมากมายเกี่ยวกับการคลอด และระงับความปวดในการคลอด การใช้ยาหรือไม่ใช่ยา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้เหมาะสม

Possibly Related Posts: