อายุครรภ์ 7 เดือน

อายุครรภ์ 7 เดือน

ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะร็สึกได้

คุณมีอาการต่อไปนี้บางอาการหรือทุกอาการหรือทุกอาการที่กล่าวถึง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ คล้ายกับอารมณ์ในช่วงก่อนการมีประจำเดือน คืออารมณ์ไม่คงที่ อ่อนไหวง่าย และร้องไห้ง่าย โดยไม่มีสาเหตุ อารมณ์สับสน ปนกันระหว่างความกลัว ความดีใจ และอารมณ์สงบสุขุมที่จะเกิดขึ้นใหม่

อาการท้องผูก

อาการท้องผูกเป็นเรื่องปกติสามัญคู่กับการตั้วครรภ์ เนื่องจากฮอร์โมนที่เกิดจากการตั้งครรภ์มีผลต่อการยืดขยายตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร และการกดทับลำไส้เนื่องจากมดลูกที่เพิ่มขนาดโตขึ้น แต่อาการท้องผูกในหญิงตั้งครรภ์ก็ควรได้รับการป้องกัน ควรดื้มน้ำเพื่อช่วยการขับถ่าย ในกรณีที่มีอาการท้องผูกมาก ๆ การดื่มน้ำลูกรุนจะช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้น

อาการท้องอืดเฟ้อ

ธรรมชาติสร้างให้ทารกในครรภ์มีที่อยู่อย่างปลอดภัยในมดลูกที่มีกล้ามเนื้อหนาเพียงพอ และมีน้ำหล่อเด็กที่ป้องกันแรงกระเทือนได้อย่างดี การเคลื่อนไหวหรือแรงกดทับของลมในทางเดินอาหารไม่มีอันตรายใด ๆต่อทารกในครรภ์แน่นอน ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน ๆก็จะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารบางอย่างได้

การเพิ่มน้ำหนักตัว

หญิงตั้งครรภ์ส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ โดยบางคนจะไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักได้แม้แต่น้อย และในบางคนจะมีน้ำหนักตัวสดลงมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาวะแพ้ท้องในระยะนี้ ส่วนเดือนแรกนี้ทารกในครรภ์ยังไม่ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นมากนัก

 

Possibly Related Posts: