โรคภูมิแพ้และโรคหลอดลมในวัยเด็ก

โรคภูมิแพ้และโรคหลอดลมในวัยเด็ก

โรคภูมิแพ้และโรคหลอดลมในวัยเด็ก

อาจเป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ ปัจจุบันเด็ก ๆ ที่อยู่ในเมืองมีโอกาสเป็นโรคระบบทางเดินหายใจสูงขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นมลพิษสูงขึ้น เร็วๆ นี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซาแรมตันได้มีการวิจัยและค้นพบว่าโอกาสที่เด็กจะมีการพัฒนาเป็นโรคภูมิแพ้หรือหลอดลงอาจมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการที่ทารกในครรภ์เติมโตในมลลูก

โครงการวิจัยใหม่นี้ได้รับทุนจากสภาวิจัยการแพทย์ (MRC)และมูลนิธิโรคปอดอังกฤษ โดยมีการดำเนินการที่โรงพยาบาล Southampton General Hospital นักวิจัยพบว่าทารกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ แต่พัฒนาไปอย่างช้าๆ ต่อไปในการตั้งครรภ์ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดเมื่อเกิดเป็นเด็ก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาและการพัฒนาของปอด

โรคภูมิแพ้และโรคหลอดลมในวัยเด็ก

โรคภูมิแพ้และโรคหลอดลมในวัยเด็ก

นอกจากนี้ตัวอ่อนที่เติบโตช้าเกินไปในมดลูกยังมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นทารกที่เกิดอาการหอบหืดเมื่อเป็นไข้หวัดทั่วไป ซึ่งอาจเป็นผลจากทางเดินหายใจแคบลงในปอดของทารก ซึ่งอาจเป็นผลจากทางเดินหายใจแคบลงในปอดของทารก โรคภูมิแพ้และโรคหืดในวัยเด็กได้กลายเป็นโรคที่พบได้มากขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในการต่อสู้กับโรคทางเดินหายใจทั้งหลายเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาและเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
เรารู้แล้วว่าการเติบโตของทารกในครรภ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อความไวต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคหัวใจในช่วงชีวิตภายหลังของทารก แต่การวิจัยครั้งนี้มีบางส่วนของหลัดฐานที่ตรงที่สุด ที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ระบบภูมิคุ้มกันของทารกและปอดพัฒนาก่อนการเกิด สามารถส่งผลให้พวกเขาเจ็บป่วยในวัยเด็ก

โรคภูมิแพ้และโรคหืดในวัยเด็ก

ได้กลายเป็นโรคที่พบได้มากขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในการต่อสู้กับโรคทางเดินหายใจทั้งหลายเหล่านี้ เราต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาและเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาเด็กอายุสามปีมากกว่า 1,500 ราย การสำรวจได้ศึกษาวิธีการรับประทานอาหารของผู้หญิงและการใช้ชีวิตก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อย่างไร และมีการตรวจสอบติดตามว่าจะมีผลต่อสุขภาพและการพัฒนาในวัยเด็กอย่างไร ทีมวิจัยได้ค้นพบหลักฐานของความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ในร้อยละ 27 ของเด็กที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงตั้งครรภ์แต่ค่อยๆ ช้าลงต่อไปในการตั้งครรภ์ เมื่อเทียบกับร้อยละ 4 ในทารกที่มีวิธีการเจริญเติบโตช้าในช่วงต้นและการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นในช่วงปลายของการตั้งครรภ์
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างภูมิต้านทานและการเกิดโรคในช่วงเวลาของชีวิตของบุคคลรวมทั้งก่อนที่จะเกิดเป็นทารกนั้นเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การวิจัย นอกจากนี้ความเข้าใจของเราต่อธรรมชาติของร่างกาย มีความสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อโรคภูมิแพ้ และโรคระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

สุขภาพปอดของเด็กอาจมีความซับซ้อน งานวิจัยนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำความเข้าใจว่าทำไมเด็กบางคนที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดต่อไปในอนาคต เนื่องจากรายงานที่พบบ่อยมากที่สุดของโรคเรื้อรังในเด็กและทารก คือโรคของระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของปอดตั้งแต่ระยะตัวอ่อนไปจนถึงวัยเด็ก จึงมีความสำคัญในการพัฒนาวิธีการใหม่ของวินิจฉัยและรักษาโรคปอดได้ตั้งแต่แรก บางทีต่อไปในอนาคตเราอาจป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจได้ตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนเลยทีเดียว

Possibly Related Posts: