การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อย่างถูกต้องนั้น

ให้กินนมแม่อย่างเดียวจริง ๆ ไม่ต้องให้กินน้ำเพราะลูกจะได้ดูดนมแม่ได้เต็มที่ ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวจะดูดนมเต็มที่จะได้รับน้ำนมประมาณ 600 – 9,000 มิลลิลิตร แม่บางคนอาจผลิตน้ำนมได้ถึง 1 ลิตร อัตราส่วนกำลังงานต่อน้ำเท่ากับ 1 : 1.5 ทารกที่กินนมแม่ได้เต็มที่จะได้รับน้ำจากน้ำนมได้เพียงพอกับที่เสียไปทางผิวหนัง ทางปอด ทางไต น้ำเสียไปตามผิวหนังเพื่อระบายความร้อนโดยการระเหยและทางเหงื่อ เสียไปทางปอดจากการทำให้ลมหายใจชื้น เมื่อหายใจเข้าแล้วระบายน้ำติดไปด้วยเมื่อหายใจออก ดังที่เห็นฝ้าน้ำติดบนผิวกระจกเมื่อเราหายใจรดบนกระจก และเสียน้ำทางไตเพื่อระบายของเสียออกไปทางปัสสาวะ ของเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเผาผลาญโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตพอ ธรรมชาติสร้างให้แม่มีน้ำนมสำหรับเลี้ยงทารกโดยน้ำนมแม่มีโปรตีนต่ำว่านมวัวผสม มีน้ำตาลแลคโทส และโอลิกาแซคคาไรด์ปริมาณสูงกว่านมวัวผสมมาก ปริมาณสารอาหารเหล่านี้แน่นอนได้กำหนดให้มนุษย์ผู้เป็นแม่สร้างขึ้นได้เหมาะสมอย่างมหัศจรรย์ ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวได้รับสารอาหารพอเพียงสำหรับการเติบโต ถ้าลูกกินนมได้อิ่ม กินแล้วนอนหลับได้ ตื่นมาเล่นได้ น้ำหนักตัวขึ้นตามเกณฑ์ แสดงว่าลูกสบายดี

ทารกกินนมแม่อย่างเดียว (Exclusively Breastfed) ไม่ต้องกินน้ำเพิ่มจนอายุ 6 เดือน ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะขาดน้ำ เมื่อถึงอายุเกิน 6 เดือนจึงให้อาหารเด็กที่เหลวป้อนให้ได้กำลังงานเพิ่ม ซึ่งเมื่อได้อาหารเพิ่มเข้าไปในร่างกายย่อมมีของเสียที่จะต้องขับออกทางไตเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงต้องกินน้ำเพิ่มให้เพียงพอ

Possibly Related Posts: