การคลอดลูกในน้ำ

การคลอดลูกในน้ำ

การคลอดลูกในน้ำ

การคลอดในน้ำเป็นแนวทางการคลอดจากความเชื่อที่ว่า น้ำอุ่น ๆ นั้นจะช่วยทำให้ผ่อนคลายและลดอาการเจ็บปวดที่เกิดจากการบีบรัดตัวของมดลูกในระหว่างเจ็บครรภ์ได้ เมื่อมารดาเกิดการเจ็บครรภ์ก็จะลงไปแช่ในอ่างน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เพื่อลดอาการเจ็บปวดและรอจนกว่าปากมดลูกเปิดขยายเต็มที่พร้อมที่จะเบ่งคลอด สูติแพทย์และพยาบาลก็จะแนะนำการเบ่งคลอดเพื่อที่จะคลอดตามธรรมชาติทางช่องคลอดออกมาในน้ำอุ่น ทำให้ทารกไม่พบกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากที่เคยอยู่ภายในมดลูกมาก่อน เชื่อกันว่าจะทำให้ทารกไม่เกิดอาการตกใจเมื่อคบอดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามต้องแน่ใจก่อนว่า

การตั้งครรภ์ ของคุณเป็นการตั้งครรภ์ปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ที่ต้องการความดูแลเป็นพิฌศษอยู่ นอกจากนี้ท่าของทารกในครรภ์จะต้องเป็นท่าปกติและทารกในครรภ์ไม่มีขนาดใหญ่กว่าช่องเชิงกรานของมารดาที่จะคลอด ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาตามมาได้ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลที่ให้บริการคลอดในน้ำมีน้อยแห่งมาก และค่าใช้จ่ายในการคลอดค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับการคลอดตามปกติ เพราะฉนั้นคุณควรจะต้องไปติดต่อกับโรงพยาบาลที่ให้บริการการคลอดในน้ำก่อนและสอบถามรายละเอียดทุกอย่างและชั่งใจว่าคุณอยากจะใช้บริการคลอดในน้ำหรือไม่

Possibly Related Posts: