อาหารออร์แกนิคสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

อาหารออร์แกนิคสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

อาหารออร์แกนิค อาหารดูแลสุขภาพ คุณแม่ตั้งครรภ์

ปัจจุบันออร์แกนิค (Organic) เริ่มเป็นที่แพร่หลายและติดหูผู้บริโภคที่รักสุขภาพอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ ในผู้ที่นิยมรับประทานพืช ผัก ผลไม้สด คงเป็นที่ถูกปากถูกใจอย่างมาก เพราะอาหารออร์แกนิค เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารพิษที่เจือปนมากับอาหาร ยิ่งโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ เป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะการได้รับสารพิษสะสม อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวได้ และอาจมีผลไปถึงทารกในครรภ์ด้วย ดังนั้นหากคุณแม่ตั้งครรภ์จะหันมาเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตจากพืช ผัก ผลไม้สดออร์แกนิค ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพทั้งคุณแม่และก็ทารกน้อยในครรภ์

อาหารออร์แกนิคสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

อาหารออร์แกนิคสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

การเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ล้วนมีสาเหตุมาจากการสะสมของสารปนเปื้อนที่สะสมอยู่ในร่างกาย นำไปสู่ความผิดปกติของร่างกาย และการเสียชีวิตในที่สุด ผลิตภัณฑืออร์แกนิคมีสารเจือปนซึ่งเป็นธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย ไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้น สิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติจะทำให้ระบบคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ตามปกติ และช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย ช่วยให้ระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล
ออร์แกนิค” ทางเลือกของสุขภาพ

ผู้หญิงตั้งครรภ์

เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการรบกวนของสารเคมีต่าง ๆ ก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกัน จนก็ให้เกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราจะถูฏพัฒนาขึ้น นับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา และมีความแข็งแรงมากขึ้น เมื่อเราอายุมากขึ้น และจะเสื่อมลงเมื่อเราเข้าสู่วัยชรา
ภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่สำหรับทารกนั้น เป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั้นยังมีไม่มาก การถูกรบกวนได้โดยง่ายจากสารเคมี ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้น แต่จะยังส่งผลต่อการพัฒนาระบบการทำงานอื่นในร่างกาย เช่น ระบบประสาท ผิวหนัง เป็นต้น

อาหารออร์แกนิค ไม่ได้มีคุณค่าและดีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทุกคนในครอบครัว เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณสูง เนื่องจากคุณค่าของอาหารยังคงความสมบูรณ์และสดกว่าอาหารทั่วไป แม้ว่าอาหารออร์แกนิคจะมีราคาสูง แต่หากการตัดสินใจของคุณอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสุขภาพที่ดี อาหารออร์แกนิคก็น่าจะเป็นคำตอบที่ลงตัว และคุ้มค่าสำหรับทุกคนในครอบครัว

Possibly Related Posts: