ภาวะมดลูกแตก

ภาวะมดลูกแตก

ภาวะมดลูกแตก

เป็นภาวะที่อันตราร้ายแรงเพราะเมื่อมดลูกเกิดแตกจากการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ มดลูกก็จะเกิดการตกเลือดภายในช่องท้องได้ และถ้าการแตกของมดลูกเกิดการฉีกขาดไปโดนเส้นเลือดใหญ่ก็จะมีเลือดออกมามาก คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เกิดมดลูกแตกอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทัน หรือถ้าเกิดในโรงพยาบาลบางครั้งไม่สามารถรักษาชีวิตของคุณแม่ได้ถ้าการแตกฉีกขาดรุนแรงมาก จึงเป็นภาวะอันตราอย่างรุนแรง ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดมดลูกแตกได้ก็คือ การผ่าตัดคลอดบุตรในครรภ์ก่อนโดยเฉพาะในรายที่แผลผ่าตัดที่มดลูกอยู่ในแนวตามยาวก็มีโอกาสจะแตกสูงกว่าหรือเคยผ่าตัดเนื้องอกมดลูกมาก่อนและเนื้องอกมีขนาดใหญ่ทำให้แผลที่มดลูกใหญ่ไปด้วย แผลผ่าตัดมดลูกนั้นคนละแผลกับแผลผ่าตัดหน้าท้อง อย่าเข้าใจสับสนกัน

การตั้งครรภ์

นอกจากนี้การตั้งครรภ์ที่มารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติ เช่น ท่าขวาง หรือทารกในครรภ์มีขนาดใหญ่กว่าปกติก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมดลูกแตกได้เช่นกัน นอกจากนี้คุณแม่ตั้งครรภ์กลุ่มหนึ่งที่เคยผ่าคลอดมาก่อนในครรภ์ที่แล้วเกิดอยากคลอดธรรมชาติในท้องปัจจุบันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมดลูกแตกได้ถ้าทารกในครรภ์มีขนาดใหญ๋กว่าช่องเชิงกรานที่จะทำการคลอดหรือการคลอดมีระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อมดลูกล้าและฉีกขาด ถ้าเกิดมดลูกแตกส่วนใหญ่ทารกในครรภ์มีโอกาสรอดชีวิตไม่มากนัก การป้องกันจึงน่าจะเป็นการดีกว่า และไม่มีอะไรดีกว่าการไปตรวจตามนัดของแพทย์และทำตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด

Possibly Related Posts: