ฟันกับหญิงตั้งครรภ์

ฟันกับหญิงตั้งครรภ์

ฟันของหญิงตั้งครรภ์

ฟัน ” เป็นอวัยวะส่วนที่หลาย ๆ คนเข้าใจว่าตอนตั้งครรภ์อย่าได้ไปแตะเด็ดขาด เพราะจะมีอันตราต่อลูกในท้อง แต่ความถูกต้องในทางการแพทย์ ก็คือ “ขอให้คุณแม่ดูแลสุขภาพของฟันเป็นพิเศษในขณะที่ตั้งครรภ์” คนที่ไม่เคยพบหมอฟันมาก่อนเลยในชีวิตก็ควรไปทำความรู้จักตอนช่วงตั้งครรภ์นี่แหละ นั่นก็หมายความว่า ตอนตั้งครรภ์ฟันของคุณต้องการดูแลเป็นพิเศษ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าสรีรวิทยาระหว่างการตั้งครรภ์ โดนเฉพาะระบบทางเดินอาหารของคุณแม่นับตั้งแต่ปากถึงรูก้นมีการเปลี่ยนแปลงหมด

การเปลี่ยนแปลงอันนี้จะมีผลกระทบต่อระบบฟันของคุณแม่ด้วย ปรากฎว่าในน้ำลายของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์จะมีสารที่มีความสามารถทำลายเกราะหุ้มฟันของคุณได้ ฟันของคุณจึงมีโอกาสผุได้ง่ายและเร็วในช่วงของการตั้งครรภ์ หากฟันของคุณแม่ไม่แข็งแรงมาก่อน จำเป็นที่จะต้องตรวจรักษาและป้องกันการผุกร่อนของฟันจึงมีมาก ถึงแม้ว่าฟันของคุณแม่มาก่อนก็ตาม ความจำเป็นที่คุณแม่จะต้องพบหมอฟันก็มีด้วยเช่นกัน คนที่มีฟันผุอยู่แล้ว หากสามารภซ่อมหรืออุดได้ก็ให้รีบจัดการเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ ถึงแม้คุณแม่จะกำลังตั้งครรภ์อยู่ก็สามารภทำได้เช่นกัน มีคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนเข้าใจว่าตอนท้องอุดฟันไม่ได้ ความจริงแล้วเราสามารถอุดฟันได้ ไม่มีข้อห้ามตรงไหน ในทางตรงกันข้ามมีความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่ต้องทำฟันด้วย เพราะหากคุณแม่ปล่อยให้ฟันผุต่อไป จะทำให้ฟันผุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในคนท้องฟันจะผุได้อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งคุณแม่อาจจะเสียฟันซี่นั้นไปเลยในที่สุด

ส่วนการถอนฟันในคนที่กำลังตั้งครรภ์นั้น ปัญหามีแน่นอน ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีขอบเขตจำกัดในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ว่าไปแล้วการถอนฟันในคนที่กำลังตั้งครรภ์นั้น หากสามารถรอได้ก็ขอให้รอไปก่อนดีกว่า แต่ถ้ารอไม่ได้ มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องถอนออกไปก็สามารถทำได้แต่ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของหมอ

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับคุณลูก เกี่ยวกับเรื่องของฟันพบว่า คุณแม่ที่ฟันผุจะส่งผลถึงฟันของลูกน้อยด้วย ฟันลูกก็จะผุเช่นกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เชื้อโรคที่อยู่ในปากแม่นั้น มันย่อมถ่ายถึงปากลูกได้ มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย เพราะการที่ฟันผุมันจะเกี่ยวโยงถึงทางด้านโภชนาการด้วย เพราะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเรื่องฟัน ฟันผุ ปวดฟัน ก็จะทำให้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร ทานอาหารไม่อร่อยเท่าที่ควร เลือดออกตามไรฟันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์มีอยู่บ่อยที่หินปูนตามขอบเหงือกเป็นต้นเหตุทำให้เหงือกอักเสบและมีเลือดออก กรณีอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องไปหาทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพเหงือกและฟัน หากไปเจอทันตแพทย์ที่เขาไม่กล้าทำให้ ก็อย่าได้รีรอที่จะไปหาทันตแพทย์ท่านใหม่ ให้หาจนกระทั้งเจอทันตแพทย์ที่เข้าใจและช้วยตรวจสภาพในช่องปากรวมทั้งฟันให้คุณได้

Possibly Related Posts: