ในระยะ 1 ปีแรกของชีวิต ทารกจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทารกจะมีความต้องการสารอาหารในอัตราสูงกว่าวัยอื่นๆในปัจจุบัน การให้น้ำนมมารดาเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันโรคหลายๆชนิดที่ผ่านทางน้ำนมมารดา ความอบอุ่นทางจิตใจ และสารอาหารครบถ้วนค่ะ วันนี้ thai-mom มีข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับทารกมาฝากค่ะ

 

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1 ปี

คุณค่าของน้ำนมมารดา

คุณค่าทางโภชนาการ ควรให้ น้ำนมมารดาอย่างน้อย 4 เดือน (ยกเว้นถ้ามารดาตั้งครรภ์อีกควรงดก่อน) ส่วนประกอบของน้ำนมมารดาในระยะ 2-3 วันแรกเป็น Colostum ต่อมาจะเป็น

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

Transitional milk จนถึง 2 สัปดาห์ และหลังจากนั้นจะเป็น mature milk
Colostum มีพลังงาน 67 กิโลแคลอรี่/100 มล. มีโซเดียม และคลอไรด์สูงกว่า mature milk และมีโปรตีน วิตามินชนิดละลายในไขมัน และเกลือแร่สูงกว่า transitional milk และ mature milk

Mature milk

• พลังงาน น้ำนมมารดาที่หลั่งตอนต้น (Fore milk) ค่อนข้างใส มีพลังงานน้อยกว่า น้ำนมมารดา ที่หลั่งตอนท้าย (Hind milk) ซึ่งค่อนข้างข้นและมีไขมันสูง โดยเดือนแรกหลังคลอดมีน้ำนมโดยเฉลี่ย 601 +/- 100 มิลลิลิตร/วัน
• โปรตีน น้ำนมมารดามีโปรตีนประมาณ 0.9 กรัม/ดล. แบ่งเป็นเคซีน ร้อยละ 40 เวย์ ร้อยละ 60 ซึ่งประกอบด้วย Alpha-lactalumin และ Lactoferin
• คาร์โบไฮเดรต ใน น้ำนมมารดา มีแลคโตส เป็นองค์ประกอบหลัก ในน้ำนมมารดาซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-7 กรัม/ดล. ในทารกที่ได้รับน้ำนมมารดา แลคโตสบางส่วนที่ไม่ถูกย่อยจะผ่านมาที่ลำไส้ใหญ่ และถูกเปลี่ยนแปลงโดยเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ทำให้เกิดโรค
• ไขมัน มีประมาณ 2.7-4.5 กรัม/ดล. มีกรดไลโนอิค (Iinoleic acid) ซึ่งเป็นกรไขมันที่จำเป็นของร่างกาย มีประมาณร้อยละ 10 ของกรดไขมันอิสระมีอิสระ cholesterol ประมาณ 9-14 มก./ดล.
• วิตามิน น้ำนมมารดาในมารดาที่รับประทานอาหารสมดุล โดยไม่ขาดอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งจะมีวิตามินครบทุกชนิด
• คุณค่าทางภูมิคุ้มกันโรค สารช่วยส่งเสริม ภูมิคุ้มกันในน้ำนมมารดา
• Antibody ใน น้ำนมมารดา จะพบ Immunoglobulin ได้ทุกชนิด โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ IgA,IgM,IgG,IgD
• การคำนวณความต้องการนม

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

โภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 1

น้ำนมมารดาให้พลังงานต่อออนซ์เท่ากับ 20 แคลอรี่/ออนซ์ การให้น้ำนมจะให้ ทุก 2-3 ชม. ใน 2 สัปดาห์แรกเกิด หลังจากนั้นจะให้ทุก 3-4 ชม. ในเวลากลางวัน และทุก 5-7 ชม. ในเวลากลางคืน ตามความต้องการของทารก

น้ำนมผสม

ให้พลังงานต่อออนซ์เท่ากับ 20 แคลอรี่/ออนซ์ การให้น้ำนมจะให้ ทกุ 2-3 ชม. ใน 2 สัปดาห์แรกเกิด หลังจากนั้นจะให้ทุก 3-4 ชม. ในเวลากลางวันและทุก 5-7 ชม. ในเวลากลางคืน ตามความต้องการของทารก

การให้อาหารเสริมทารกแรกเกิด ถึง 1 ปี

การเริ่มต้นให้อาหารเสริมแก่ทารกมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ในปัจจุบันแนะนำให้เริ่มเมื่ออายุ 4-6 เดือน เนื่องจากในช่วงอายุนี้ ธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายมีระดับต่ำลงทารกควรได้รับอาหารเสริมที่มีธาตเหล็กสูง การเริ่มให้อาหารเสริมยังขึ้นกับระดับ พัฒนาการของทารก ที่มีความพร้อมที่จะกินอาหารที่มีเนื้อหยาบมากขึ้น
อาหารมื้อแรกที่เริ่มให้ทารกจะเป็นพวกข้าวบดไข่แดง โดยคำนึงถึงระดับธาตุเหล็กในเลือดขอ
ทารกที่เริ่มลดลงด้วย ปริมาณที่เริ่มให้คือ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 1-2 ครั้ง ซึ่งควรให้ก่อนดื่มน้ำนม เมื่อกินอาหารเสริมแล้วจึงตามด้วยน้ำนม การเริ่มรับประทานอาหารเสริมนั้น จะพบว่าทารกจะใช้ลิ้นดุนเข้า-เกิดออก ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้ลิ้นช่วยดูดน้ำนม ไม่ได้เกิดจากการไม่ชอบอาหาร ควรค่อยๆฝึกทารก ซึ่งทารกจะรับประทานได้ดีในที่สุด อาหารเสริมที่เตรียมที่บ้าน ควรเตรียมจากอาหารสดจะได้คุณค่าอาหารมากกว่าการใช้อาหารเสริมสำเร็จรูป

ขอบคุณข้อมูลจาก : my.dek-d.com

Possibly Related Posts: