คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่านมักกังวลกับเรื่องฟันฃองลูกน้อย ว่าจะพาลูกมาตรวจฟันได้คั้งแต่เมื่อไหร่ คำตอบก็คือ ได้ตั่งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น หรือภายในขวบปีแรก เพราะโรคฟันผุสามารถพบได้ในเด็กเล็กตั้งแต่อายุหนึ่งขวบปี ซึ่งสามารถป้องกันได้และเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันควรพาลูกมาตรวจและทำฟันตั้งแต่เด็กยัง ไม่มีฟันผุ หรือปวดฟันซึ่งจะทำให้เด็กไม่กลัวการทำฟัน

เมื่อต้องพาลูกไปทำฟัน

เมื่อต้องพาลูกไปทำฟัน

เมื่อพบหมอฟันครั้งแรก

หมอฟันจะ ตรวจดูสุขภาพในช่องปากประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุของลูกให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพปากและฟัน

เมื่อต้องพาลูกไปทำฟัน

เมื่อต้องพาลูกไปทำฟัน

การรับประทานอาหาร วิธีการให้นม เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้นำมาใช้ป้องกันไม่ให้ลูกเกิดฟันผุ นอกจากตรวจฟันแล้วคุณหมอจะเคลือบหรือทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุให้ และสิ่งสำคัญใน การทำฟัน เด็กคือความเชื่อใจจากเด็ก คุณพ่อคุณแม่และหมอต้องไม่หลอกเด็กเพียงแต่อาจจะบอกไม่หมด หลายครั้งที่หมอพบว่า คุณแม่สัญญากบเด็กว่าจะพามาให้หมอดูอย่างเดียว แต่เมื่อตรวจพบว่ามีฟันผุก็จะให้อุดเลย ซึ่งถ้าหมอทำให้ก็จะเป็นการผิดสัญญาและหมอจะยังไม่อุดให้นะ อย่างมากอาจทำแค่ introduction ด้วยการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ซึ่งเป็นงานง่ายๆ (กรณีที่เด็กพอร่วมมือได้นะ) แต่ถ้าไม่ร่วมมือเลย เราจะทำตามสัญญาที่คุณแม่ให้ไว้คือตรวจเฉยๆ แนะนำเครื่องมือบางชิ้น เช่น กระจกส่องฟัน เพราะทั้งหลายทั้งปวงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับเด็กน้อยของเรา ไม่มีการหลอกกัน เมื่อเด็กเชื่อใจเราแล้ว ครั้งต่อไปเด็กก็จะยอมให้เรารักษาให้เพราะเชื่อว่าหมอไม่โกหกเค้า

ควรพบหมอฟันบ่อยแค่ไหน

เด็กควรได้รับ การตรวจสุขภาพช่องปาก เป็นระยะทุก 3 หรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับโอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดฟันผุ เช่น เด็กที่ไม่ได้แปรงฟันอย่างสมำเสมอ ไม่มีผู้ดูแลเด็กขณะแปรงฟัน ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว ลูกอม และดูดนมจากขวด มีผิวเคลือบฟันที่ไม่แข็งแรง จะมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย ควรได้รับการตรวจทุก 3 เดือน แต่ถ้าดูแลสุขภาพช่องปากดีขึ้นอาจจะตรวจทุก 6 เดือน ควรพาลูกไปพบหมอฟันสำหรับเด็กเพื่อตรวจสุขภาพฟัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

Possibly Related Posts: