การพัฒนาเด็กออทิสติก

การพัฒนาเด็กออทิสติก

การพัฒนาเด็กออทิสติก

ส่วนใหญ่แล้วเด็กออทิสติกจะมีปัญหาเรื่องการพูดค่อนข้างเยอะ โดยมากมักจะจับมือของคุณพ่อคุณแม่ไปยังสิ่งของที่ต้องการ โดยปราศจากการสื่อสารด้านคำพูด ดนตรีสามารถช่วยลูกน้อยได้ ด้วยการร้องเพลงหรือฟังดนตรีด้วยกัน สบตากันโยกตามทำนองง่าย ๆ และเน้นเนื้อร้องที่มีพยางค์ง่าย ๆ สั้น ๆ และซ้ำ ๆ
นอกจากบทเพลงง่าย ๆ แล้ว คุณอาจจจะเพิ่มคำถามที่ลูกมีประสบการณ์ตรงกับมัน เช่น ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง ๙อบุคคลในบ้าน เป็นต้น ดนตรีจะทำให้เด็กออทิสติกที่ไม่ค่อยพูดหรือพูดน้อยมากสามารถตอบสนองกับดนตรีได้ เหมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับลูก แต่ทุกครั้งที่ใช้ดนตรีบำบัด คุณพ่อคุณแม่จะต้องอยู่ด้วยบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด ค่อย ๆ เรียนรู้เรื่องดนตรีไปกับลูก ที่สำคัญเด็กออทิสติกบางคนมีนิสัยเขินอายและปิดตัวเองคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยปรับพฤติกรรมให้เขาสบตา ชี้ชวนให้เขาหยิบเครื่องดนตรีง่าย ๆ บางชนิดมาเล่น อย่างเช่น กระดิ่ง ลูกแซค เป็นต้น หรือคุณพ่อคุณแม่สามารถหยิบจับเครื่องดนตรีเหล่านี้มาเล่นตรงหน้าคุณ เพื่อเป็นจุดสนใจให้เด็กหันมามองที่คุณ และเริ่มสบตากันในที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อดนตรีคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กออทิสติก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรนำเพลงที่คุณคิดว่าจะใช้บำบัดไปให้นักบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญฟังก่อน หรืออีกวิธีให้คุณนำเพลงของนักบำบัดมาใช้กับลูกที่บ้าน เพื่อความแน่ใจว่าเพลงที่ใช้กับลูกนั้นเป็นเพลงที่เหมาะสมเพียงพอ

การบำบัดเด็กออทิสติก

นอกจากนั้นเพลงที่ดียังควรมีถ้อยคำง่าย ๆ ที่เป็นกิริยาที่เราใช้ประจำวัน เช่น กิน นอน กระโดด เดิน เป็นต้น โดยคุณอาจชวนลูกเล่นตุ๊กตาและทำอากัปกิริยาตามเพลง เมื่อเพลงร้องถึงยามนอน ก็ชวนลูกจับตุ๊กตานอนบนเตียง หรือเมื่อยามร้องว่ากระโดด ก็ชูตู๊กตาขึ้นบนอากาศ
ดนตรีเป็นเพียงการบำบัดส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สมองของลูกมีการฝึกฝนและพัฒนาซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจ ศึกษา และปรึกษานักบำบัดเพื่อให้การพัฒนาลูกดำเนินต่อไปในเส้นทางเดียวกัน

Possibly Related Posts: