ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิดช่วงเดือนแรกของชีวิตจำนวนหนึ่งมีโอกาสตัวเหลืองตาเหลืองได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ส่วนใหญ่เกิดจากภาะการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงตามปกติ ด้วยความที่เม็ดเลือดแดงของทารกแรกเกิดมีอายุสั้นกว่าเม็ดเลือดแดงของเด็กโตและผู้ใหญ่ ทำให้เกิดการสร้างสารสีเหลืองขึ้นในร่างกายจากการแตกของเม็ดเลือด
นอกจากนี้ในเด็กที่กินนมแม่ก็อาจมีอาการตัวเหลืองได้มากและนานกว่าปกติ ซึ่งสามารถพบได้ 2 ช่วง คือ

– ช่วงแรก อาจพบได้ในช่วง 2 – 3 วันแรก
– ช่วงที่ 2 จะเป็นหลังหนึ่งสัปดาห์ไปแล้ว

อาการเหลืองจากน้ำนมแม่นั้นไม่มีอัตราย ถึงแม้ว่าอาจจะดูเหลืองมากและเหลืองนาน บางคนเหลืองเป็นเดือน ๆ

การดูแลรักษา

สำหรับตัวเหลืองจากน้ำนมแม่ โดนทั่วไปไม่ต้องให้การรักษาอะไร ส่วนอาการตัวเหลืองที่เกิดจากสาเหตุอื่น คุณหมอต้องหาสาเหตุและให้การรักษาที่สาเหตุนั้น ๆ อาจร่วมกับการส่องไฟ เพื่อเพิ่มการขับสารเหลืองออกจากร่างกาย หรือบางรายหากมีอาการรุนแรงอาจต้องรักษาร่วมกับการเปลี่ยนถ่ายโลหิต ซึ่งรายที่มีอาการรรุนรงจนต้องเปลี่ยนถ่ายโลหิตพบได้น้อย

Possibly Related Posts: