การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

สิ่งที่คุณควรใส่ใจ

คน ทั่วไปมักกังวลกับค่าตัวเลขความดันเลือดที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่วัด โดยเฉพาะตัวเลขที่สูงขึ้น ทั้งที่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายไปในทางที่คุณเข้าใจแต่อย่างใด ค่าตัวเลขที่ได้จากการวัดความดันเลือดนั้นจะแปรปรวนไปได้ตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เวลาที่วัด ท่าที่ใช้วัด เครื่องมือ คนที่วัดความดันเลือด ในกรรีที่คุณมีค่าความดันเลือดสูงขึ้นเล็กน้อย อาจจะเป็นไปได้ที่ว่า เป็นการตรวจวัดหลังจากที่คุณเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน หรือรีบร้อนเดินทางมาตรวจครรภ์ ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลเข้าใจ จึงบอกให้คุณใจเย็นและแนะนำให้กินแคลเซียม ผัก และผลไม้ให้มากขึ้น อาจมีส่วนช่วยให้ความดันเลือดลดลงได้
ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีความดันเลือดสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะพบได้ร้อยละ 1 – 2 ของการตั้งครรภ์ เราเรียกว่า เป็นภาวะความดันเลือดสูงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ ส่วนมากจะไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อการตั้งครรภ์ และจะหายไปได้เองภายหลังคลอด
ค่าความดันเลือดของหญิงตั้งครรภ์จะแปรเปลี่ยนไปตลอดช่วงการตั้งครรภ์ ค่าปกติที่แพทย์จะใช้เป็นเกณฑ์ประเมินภาวะความดันเลือดของแต่ละคน คือ ค่าความดันเลือดที่วัดได้ในการฝากครรภ์ครั้งแรก ซึ่งโดยทั่วไปค่าความดันเลือดในระยะนี้จะลดต่ำลงเล็กน้อย จนย่างเข้าสู่เดือนที่ 7 ของการตั้งครรภ์ ค่าความดันเลือดจะสูงขึ้นและจะสูงอยู่ตลอดไปจนถึงระยะคลอด
ในระยะไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของความดันเลือดโดยมีค่าแรงดันซิสโตลี (Systolic เลขตัวบน) สูงขึ้น 30 มิลลิเมตรปรอท และแรงดันไดแอสโตลี (Diastolic เลขตัวล่าง) สูงขึ้น 15 มิลลิเมตรปรอท และค่าเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงเดิมภายหลังจากการวัดซ้ำห่างกัน 6 ชั่วโมง ถือว่าเป็นอาการผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และอาจจะต้องให้การรักษาด้วยยา
ในกรณีที่มีความดันเลือดสูงร่วมกับการเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างรวดเร็ว และมีอาการบวมของมือ เท้า และใบหน้า หรือตรวจพบสารไข่ขาวในปัสสาวะ แสดงว่าท่านมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์อย่างรุนแรง ที่เรียกว่า ภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากตั้งครรภ์ และเป็นอาการที่นำไปสู่ภาวะครรภ์เป็นพิษ ( eclampsia) ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อสุขภาพของแม่และลูกมาก
ถ้าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ภาวะผิดปกตินี้มักจะได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มมีอาการน้อยๆ และถ้าคิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้ หรือสงสัยว่าตนเองจะเป็นความดันเลือดสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ ควรจะไปพบแพทย์ทันที

น้ำตาลในปัสสาวะ

การ ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในบางโอกาส เป็นสิ่งที่พบได้และไม่ใช่ข้อวินิจฉัยโรคเบาหวานแต่อย่างใด อาจจะเป็นเพระว่าอาหารที่คุณกินเข้าไปทำให้มีระดับน้ำตาลในร่างกายสูงเกินไป จนต้องปล่อยผ่านมาทางปัสสาวะบ้าง ในขณะตั้งครรภ์การทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของแม่ผ่านเข้าสู่ทารกในครรภ์มากเกิน ความต้องการ ดังนั้นในบางครั้งสารต่อต้านอินซูลินจะทำงานมากไป จนอินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายได้ปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายมีปริมารสูงเกินกำหนด ซึ่งไตจะทำหน้าที่ขับออกบางส่วน
ดังนั้นจึงอาจจะตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะไตรมาสที่2 ที่รกเริ่มทำงานหลั่งสารต้านอินซูลิน หญิงตั้งครรภ์ประมาณครึ่งหนึ่งอาจตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะเป็นบางช่วงของการ ตั้งครรภ์
โดยปกติทั่วไปร่างกายจะสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในปริมาณสูง เพื่อรักาความคงที่ของระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้นถ้ามีการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติในครั้งหนึ่ง เป็นที่คาดหมายว่าในการตรวจครั้งต่อไป ระดับน้ำตาลในเลือดควรจะปกติ เพราะอินซูลินถูกปล่อยออกมาเพิ่มขึ้น นอกจากผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานซึ่งมีความบกพร่องในการสร้างอินซูลิน จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก และขับออกทางปัสสาวะในปริมาณที่มากด้วย ซึ่งภาวะเช่นนี้เรียกว่า ภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์
ในกรณีของคุณที่ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะครั้งนี้ ถ้าคราวหน้ายังตรวจพบอีก คุณจะได้รับการส่งตรวจเพื่อทดสอบความผิดปกติของการใช้น้ำตาลของร่างกาย ซึ่งการทดสอบนี้จะใช้จำแนกระดับความผิดปกติของการเผาผลาญน้ำตาลในบุคคลได้ อย่างชัดเจน อาการที่แสดงอื่นๆที่อาจจะพบร่วมกับเบาหวานขระตั้งครรภ์ ได้แก่ หิวบ่อยและกระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อยแม้จะเป็นระยะไตรมาสที่2 การติดเชื้อราในช่องคลอดซ้ำๆและบ่อยครั้ง ซึ่งมักจะพบความดันเลือดสูงด้วย
ประมาณร้อยละ 1-2 ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติของการเผาผลาญสารอาหารแป้งและน้ำตาลในขณะ ตั้งครรภ์ โดยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่อย่างใด ในกรณีนี้แพทย์มักจะทำการตรวจสอบโดยการเจาะดูน้ำตาลในเลือด ในระหว่างอายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ โดยระบุว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดความผิดปกติของ ระดับน้ำตาลในเลือดขระตั้งครรภ์ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากและมีประวัติคลอดบุตรตัวโต หรือมีความผิดปกติในการตั้งครรภ์ที่แล้ว เช่น ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ มีการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำ แท้งบุตร
แม้ว่าภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ จะมีอันตรายมากต่อทารกในครรภ์ แต่วิชาการแพทย์ในปัจจุบันสามารถช่วยให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปได้ด้วยดี และได้ทารกที่สมบูรณ์และแข็งแรง เพียงแต่แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
ตามปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดจะกลับคืนสู่สภาวะปกติในระยะหลังคลอดทันที โดยเฉพาะผู้ที่มีภาะวะปกติในการตั้งครรภ์เท่านั้น มีเพียงบางคนที่มีน้ำหนักตัวมากจะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานที่แท้จริงต่อมา เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งผู้ที่มีความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดขณะตั้งครรภ์ควรจะเรียนรู้ วิธีดูแลตัวเอง ป้องกันโรคเบาหวานด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เพิ่มมาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอและสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองเพื่อที่จะพบแพทย์ ตั้งแต่เนิ่นๆ

การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

ภาวะเลือดจาง

ใน ภาวะตั้งครรภ์จะมีการเพิ่มปริมาณเลือดของร่างกาย และในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงต้องใช้ชาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ซึ่งหญิงตั้งครรภ์โดยทั่วไปไม่สามารถจะกินอาหารที่มีธาตุเหล็กได้มากเพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นภาวะเลือดจางจึงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในขระตั้งครรภ์ และโรคนี้สามารถพบได้ง่ายด้วยการเจาะเลือด ตรวจนับเม็ดเลือด และสามารถป้องกันได้ด้วยการเจาะเลือดตรวจนับเม็ดเลือด และสามารถป้องกันได้ด้วยการให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนกินยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก และอาหารที่ธาตุเหล็กสูง
ภาวะหายใจลำบาก
ในระยะไตรมาสที่ 2 หญิงตั้งครรภ์บางคนจะมีอาการหายใจลำบาก ทั้งนี้เป็นเพราะฮอร์โมนที่สร้างในขณะตั้งครรภ์จะทำให้หลอดเลือดฝอยในระบบ ทางเดินหายใจบวม กล้ามเนื้อของปอดและหลอดลมคลายตัว ทำให้หายใจไม่เต็มที่ และเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น ขนาดมดลูกที่โตจะเบียดบังพื้นที่ภายในช่องอก ทำให้การเคลื่อนไหวของปอดและกะบังลมลำบากขึ้น ปอดไม่สามารถยืดขยายได้เต็มที่ จึงมีอาการหายใจลำบาก

ภาวะขี้ลืม

หญิง ตั้งครรภ์หลายคนเผชิญกับภาวะหลงลืมง่ายเช่นที่คุณเล่ามา หลายๆคนจะบอกว่ากลายเป็นคนโง่ไปในขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากไม่สามรถจดจำอะไรได้นาน และสามารถในการทำงานที่เคยทำมาก่อนจะด้อยลง ขาดสมาธิ ลืมทุกสิ่งได้ในเวลาอันสั้นๆซึ่งอาการเหล่านี้พบได้ในบางคนระยะก่อนมีประจำ เดือน อาการเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราวและหายไปเองได้

การดัดหรือย้อมผม

ใน ภาวะการตั้งครรภ์นอกจากจะทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปเนื่องจากมีการยืดขยายร่าง กายบางส่วน และมีการเปลี่ยนแปลงของผิวบางแห่ง เช่น ฝ่ามืออาจจะมีจ้ำแดง มีเลือดออกตามไรฟันเนื่องจากอาการเหงือกพอกตัว บางคนจะพบว่ามีเส้นผมที่แตกปลาย ลักษณะผมกรอบแห้ง เป็นต้น ในกรณีที่ผมร่วงบางมาก การเปลี่ยนทรงผมเป็นซอยสั้นจะช่วยให้ดูดีและอาจจะแก้ปัญหานี้ได้

อาการคัดจมูกและมีเลือดกำเดาออก

อาการ คัดจมูกมีความสัมพันธ์กับการมีเลือดกำเดาออก ซึ้งออกได้บ่อยในหญิงตี้งครรภ์ เพราะอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในรัดับเลือดสูง มีการคั่งของเลือดบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกทำให้เกิดอาการบวมและนุ่มตัวของผิว เยื่อบุบริเวณนี้เช่นเดียวกับเยื่อบุปากมดจมูก และพบว่าอาการคัดแน่นจมูกจะมากขึ้นเรื่อยๆ โดยอาจหายไปหรือดีขึ้นในระยะหลังคลอด บางครั้งอาจมีน้ำมูกไหลลงคอ ยกเว้นแพทย์สั่งให้

อาการภูมิแพ้

อาการ ที่คุณเป็นอาจจะเป็นอาการคัดจมูกในหญิงครรภ์ธรรมดาก็ได้ ซึ่งส่วนมากอาการภูมิแพ้ในระหว่างตั้งครรภ์จะดีขึน แต่ในบางคนอาการภูมิแพ้จะเลวลงได้เช่นในกรณีที่คุณเป็นอยู่ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่เหมาะสมยาแก้แพ้บางชนิดสามารถใช้ได้ปลอดภัยใน หญิงตั้งครรภ์

ตกขาว

ใน ระยะตั้งครรภ์จะมีตกขาวมากขึ้นและมีไปจนถึงระยะคลอด ทั้งนี้ลักษณะตกขาวจะเป็นมูกใส ขุ่นเล็กน้อย และมีกลิ่นเหม็นอ่อนๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ เพียงแต่คุณรักษาความสะอาดภายนอกให้เพียงพออย่าให้อับชื้น และไม่ใข้ผ้าอนามัยแบบสอด คุณก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อในช่องคลอด

เด็กดื้อ

ความ รู้สึกว่าลูกดื้อเป็นความมหัศจรรย์ของการตั้งครรภ์ที่ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจยิ่งไปกว่าการได้รับคำบอกเล่าว่า “ ตั้งครรภ์แล้ว “ มากมายหลายเท่า เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าชีวิตน้อยๆได้อุบัติขึ้นในครรภ์ของคุณแล้ว ตราบใดที่คุณไม่รู้สึกว่าลูกดิ้น คุณก็จะเฝ้าวิตกกังวลถึงความมีฃีวิตของลูกในท้อง จึงเป็นเรื่องปกติที่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนจะเฝ้ารอคอยละตรวจความรู้สึกเด็ก ดื้อ

Possibly Related Posts: