ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์

 

ท้องลาย

ร้อย ละ90ของหญิงตั้งครรภ์จะมีผิวหนังหน้าทอง เต้านม และบริเวณสะโพกแตกเป็นริ้วรอยเนื่องจากการยืดขยายของกล้ามเนื้อบริเวณนั้น และรอยแตกของหน้าท้องเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนกังวลเนื่อจากทำให้ไม่สามารถ ใส่ชุดว่ายน้ำได้สวยดังเดิม
เสียงหัวใจของเด็กทารกเต้น
การตรวจสอบหัวใจเด็กทารกในครรภ์สามารถจะตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10-12สัปดาห์ ด้วยเครื่องฟังชนิดพิเศษเรียกว่า “ดอปเพลอร์ “ (Dopppler) ซึ้งเป็นลักษณะคล้ายเตรื่องขยายเสียง แต่ถ้าเป็นการตรวจตามปกติด้วยเครื่องตรวจฟังของแพทย์จะได้ยินเสียงหัวใจทารก ในครรภ์ ผนังหน้าท้องของแม่มีไขมันมาก หรือการคำนวณอายุครรภ์ผิดพลาด

อาการตะคริวภายหลังการมีเพศสัมพันธ์

อาการ หรือการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องในขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือภายหลังการร่วมเพศ ในบางครั้งจะเกิดอาการปวดหลังร่วมด้วย อาการเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งปกติและไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุที่เกิดอาการนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีการเพิ่มปริมาณของ เลือดมาเลี้ยงในบริเวณอุ้งเชิงกรานเพิ่มมากขึ้นจากการตั้งครรภ์ และจากการมีเพศสัมพันธ์ก็จะทำให้มีปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นอีก

ครรภ์แฝด

การ ที่คุณมีท้องใหญ่ผิดปกติ เป็นไปได้ที่ว่าคุณมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมเร็วเกินไป หรือคุณมีรูปร่างเล็กทำให้มดลูกที่โตเพิ่มขึ้นดูใหญ่กว่าปกติ การที่คุณมีขนาดท้องใหญ่กว่าปกตินี้แพทย์ผู้ดูแลมักจะขึ้นถึงความตั้งครรภ์ แฝด และพยายามหาข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์แฝด

การดูแลทางการแพทย์

ภาวะ แทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ที่มักพบได้มากขึ้นในภาวะการตั้งครรภ์แฝดนั้นจำเป็น ต้องได้รับการดูแลและป้องกันด้วยการดูแลจากสูติแพทย์ ชำนาญการ มีการตรวจครรภ์บ่อยๆอย่าสม่ำเสมอโดยจะต้องได้รับการตรวจบ่อยกว่าผู้ที่ตั้ง ครรภ์ปกติ จะได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรือรับการบำบัดรักษาทันที

การดูแลภาวะโภชนาการ

ผู้หญิง ที่ครรภ์แฝดควรกินอาหารเพิ่มขึ้น 2 เท่า โภชนาเพียงพอและเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาทารกน้ำหนักน้อยในภาวะครรภ์แฝดได้เป็น อย่างดี แทนทีจะได้ทารกน้ำหนัก1,500 กรัม เราอาจจะได้ทารกที่มีน้ำหนักตัวถึง 2,000 กรัม การที่ต้องกินอาหารเพิ่มตามปริมาณที่ต้องการ เช่น ทำอย่างไรเมื่อต้องกิน 6 มื้อต่อวัน

ควรปรึกษาแพทย์

อาการ ผิดปกติที่พบได้น้อยมากในการตั้งครรภ์แฝดคือ การเคลื่อนแยกตัวของข้อต่อกระดูกหักหน่าว ซึ่งจะทำใหเกิความเจ็บปวดมากในการเคลื่อนไหว ถ้าคุณมีอาการปวดหัวหน่าวมากควรปรึกษาแพทย์ทันที

Possibly Related Posts: