การตรวจครรภ์อายุครรภ์ 6 เดือน

การตรวจครรภ์อายุครรภ์ 6 เดือน

อาการคันผิวหนังหน้าท้อง

ผิว หนังหน้าท้องของหญิงตั้งครรภ์จะยืดขยายตามขนาดมดลูกที่โตขึ้นและทำให้เกิด การการแตกของผิวหนังหน้าท้อง โดยเฉพาะผุ้ที่ผิวแห้ง การแตกจะทำให้เกิดอาการคัน พยายามอย่าเกา เพราะจะทำให้ผิวหนังถลอกและเป็นแผลติดเชื้อได้ พยายามใช้ครีมบำรุงผิวทาบ่อยๆครั้งแทนการเกา และหลีกเลี่ยงครีมที่มีน้ำหอมหรือแอลกอฮอล์ผสม อาจจะทาครีมแก้คันร่วมด้วยได้ การทาครีมบำรุงผิวจะช่วยลดรอยแตกของผิวได้ด้วยคือ ทำให้อาการท้องลายลดลง

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์ เป็นพิษ หรือที่เรียกว่า ภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์มักจะพบได้ร้อยละ 5-10 ของการตั้งครรภ์ มักจะพบในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันเลือดสูงมาก่อน ภาวะแทรกซ้อนนี้จะพบได้มากในหญิงตั้งครรภ์แรกอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีการฝากครรภ์สม่ำเสมอจะตรวจพบอาการแทรกซ้อนนี้ได้เร็ว และป้องกันการเกิดภาวะนี้ได้ ดังนั้นการตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดจะให้ ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้มาก เพราะจะสามารถพบอาการของโรคแรกซ้อนนี้ได้ในระยะเริ่มเป็น
นอกจากนี้คุณอาจจะตรวจสอบตนเอง เช่น มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่คุณไม่ได้กินอาหารเพิ่มขึ้น มีอาการบวมที่ใบหน้าและมืออย่างมาก ปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ ตาพร่ามัว ทันทีที่มีอาการเหล่านี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งควรปรึกษาแพทย์

การทำงานในระหว่างตั้งครรภ์

การตรวจครรภ์อายุครรภ์ 6 เดือน

การตรวจครรภ์อายุครรภ์ 6 เดือน

 

การ ทำในขณะตั้งครรภืเป็นข้อถกเถียงอยู่ตลอดเวลาว่าเหมาะสมหรือปลอดภัยมากน้อย เพียงใดต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ และยังไม่มีคำตอบที่สรุปได้แน่นอน จากการศึกษาวิจัยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีชั่วโมงำงาน 65 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จะมีผลของการตั้งครรภ์และการคลอดที่ไม่แตกต่างจากหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นแม่ บ้านอย่างเดียว ในขณะที่งานวิจัยฉบับหนึ่งรายงานว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ยืนทำงานเป็นเวลาติดต่อ กันหลายชั่วโมง โดยเฉพาะในระยะท้ายของการตั้งครรภ์ทารกจะมีน้ำหนักตัวน้อย และบางรายพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในระยะอายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ จะมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์สูงขึ้น
จากการวิจัยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือมีการเพิ่มของน้ำหนักตัวน้อย ไม่ควรทำงานระหว่างตั้งครรภ์จนคลอด หรืออาจต้องลดชั่วโมงการทำงานให้น้อยลง และงานที่ต้องใช้การออกแรงยกของหนักหรือต้องก้มๆเงยๆตลอดเวลา เป็นงานที่ไม่ควรทำในขณะตั้งครรภ์อ่อนๆ

 

ดัง นั้นไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพอะไร หญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ตลอดการตั้งครรภ์ โดยพยายามหลีกเลี่ยงงานที่หนักเกินกำลังหรืองานที่ก่อให้เกิดความเครียดมาก เกินไป และถ้าคุณต้องทำงานในขณะตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

• ถ้าอาชีพของคุณต้องยืนอยู่ตลอดเวลา ควรยืนพักเท้าบนม้าเตี้ย
• พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ
• เมื่อเลิกงาน ควรพักผ่อนให้มากขึ้น
• พยายามนอนตะแคงข้างโดยเฉพาะข้างซ้ายให้มาก
• เวลานั่งทำงาน ควรมีม้าเตี้ยรองเท้าให้สูงเพื่อพักเท้าล
• เมื่อมีอาการเหนื่อยล้า ควรหยุดงานและพักผ่อนให้มาก
• พยายามอยู่ในที่ปลอดควันบุหรี่ และสถานที่ที่ไม่มีหมอกควัน
• หลีกเลี่ยงสถานที่อบอ้าว อากาศไม่ถ่ายเท
• ยกของหนักจากพื้นอย่างถูกวิธี หลีเลี่ยงการใช้หลังรับน้ำหนักมากเกินไป
• ถ่ายปัสสาวะทุก 2 ชั่วโมง ไม่ควรกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน
• พยายามเดินหรือยืนทำงานเท่าที่จำเป็น
• จงระลึกอยู่เสมอว่า การทำงานไม่สำคัญเท่าสุขภาพของลูกในท้อง

ภาวะหมดแรง

เมื่อ อายุครรภ์เพิ่มขึ้น มือของคุณจะบวมมากขึ้น และข้อต่อต่างๆก็จะหลวมเนื่องจากมีการคั่งของน้ำในเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น จึงทำให้การหยิบจับสิ่งของต่างๆด้วยมือไม่กระชับเท่าที่ควร เป็นเหตุให้คุณทำของหลุดมือบ่อยครั้ง และสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ ความเปลี่ยนแปลงของสรีรภาพในสมองที่ทำให้สมาธิลดลง
วิธีแก้ไขคือ พยายามตั้งสติให้จดจ่อกับการกระทำของคุรมากขึ้น หยิบจับสิ่งของด้วยความระมัดระวัง และไหว้วานให้ผู้อื่นช่วยหยิบของที่แตกง่ายแทน

 

Possibly Related Posts: