โรคฮิบสามารถป้องกันได้โดยการพยายามหลีกเลี่ยงโอกาสในการรับเชื้อดังกล่าว เช่น ผู้ปกครอง ไม่ส่งเด็กไปฝากเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่แออัด ไม่พาไปเดินตามห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อฮิบอีกด้วย วันนี้ thai-mom มีวิธีการการป้องกันโรคฮิบมาฝากค่ะ

การป้องกันโรคฮิบในเด็ก

การป้องกันโรคฮิบในเด็ก

การป้องกันโรคฮิบ

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อฮิบ

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อฮิบมีความปลอดภัย และมีประสิทธิ์สูง ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำให้ใช้วัคซีนเสริม หรือเผื่อเลือก โดยแนะนำให้ฉีดร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคคอ

การป้องกันโรคฮิบในเด็ก

การป้องกันโรคฮิบในเด็ก

ตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไม่ทำให้มีผลข้างเคียงมากขึ้น เนื่องจากพบผลข้างเคียงจาก การฉีดวัคซีนป้องกันติดเชื้อฮิบ น้อยมาก กรณีที่เริ่มฉีดในเด็กหลังอายุ 6 เดือน แนะนำให้ฉีด 2 ครั้ง และถ้าเริ่มหลังอายุ 1 ปี ให้ฉีดเพียง ครั้งเดียวปัจจุบันวัคซีนรวมอยู่ในเข็มเดียวกัน 6 ชนิด คือ วัคซีนป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี โปลีโอ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ช่วยให้เด็กเจ็บตัวครั้งเดียวแต่สามารถป้องกันได้ ถึง 6 โรค ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านระบาดวิทยาของการติดเชื้อฮิบ ในประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้ให้กับเด็กไทยในอนาคต

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สื่อจากกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Possibly Related Posts: