วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี แนะนำให้เด็กเกิดใหม่ทุกคนฉีด รวมทั้งผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดแล้วพบว่าไม่ได้เป็นพาหะและยังไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือผู้ที่ต้องสัมผัสกับเลือด เช่น ผู้ที่ต้องรับเลือดเป็นประจำ ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเลือด เป็นต้น ควรฉีด Vaccine ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาหรือต้นแขนค่ะ

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี ในเด็ก

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี ในเด็ก

HBV วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี

แรกเกิด ถึง อายุ 1-2 เดือน , 6 เดือน ไม่ได้รับ Vaccine ตั้งแต่แรกเกิด ให้ฉีดเข็มแรกทันที่ เข็มที่ 2 และ เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือนและ 6 เดือน ตามลำดับ
ผลจากการฉีดอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หรือมีไข้ได้ โดยในเด็กโตพบได้บ่อยมาก

หมายเหตุ

1. เด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะ ( HbeAg + 1 ให้ HBIG ร่วมกับ Vaccine ให้ฉีด 0, 1, 6 เดือน หรือ 0, 1, 2, 12 เดือน
2. ทารกคลอดก่อนกำหนด เข็มแรกเมื่อน้ำหนักถึง 2 kg หรือ 2 เดือน ขึ้นหากมารดาเป็นพาหะของ โรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ฉีด Vaccine ( และควรให้ HBIG ด้วย ) ทันทีหลังคลอด แล้วฉีดอีก 3 เข็ม เมื่อมีน้ำหนักตัวถึง 2 kg หรือ อายุ 2 เดือน ตามกำหนด 0, 1-2 , 6 เดือน Vaccine รวม 4 เข็ม

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.childrenhospital.go.th

Possibly Related Posts: