การแท้งบุตร

การแท้งบุตร

การแท้งบุตร

 

ในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแท้งบุตร ทำให้เธอหมดโอกาสที่จะตื่นเต้นดีใจต่อการตั้งครรภ์เท่าที่ควรจะเป็น บางคนเป็นทุกข์มากตลอดระยะเวลา 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และทำให้เกดความเครียดโดยไม่จำเป็น อัตราการแท้งบุตรโดยทั่วไปจะพบได้ร้อยละ 10 ของการตั้งครรภ์ปกติ และมีสาเหตุปัจจัยส่งเสริมมากมายที่ทำให้เกิดการแท้งบุตร แต่ปัจจัยและสาเหตุทั้งหลายไม่ใช่สาเหตุโดยตรงชองการแท้ง การเรียนรู้ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ในขณะของการ ตั้งครรภ์ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

• ประวัติการใส่ห่วงอนามัยที่มีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดแผลในโพรงมดลูก
• ประวัติการตั้งครรภ์และแท้งบุตรหลายครั้ง ซึ่งจะทำให้เกิดแผลเป็นภายในเยื่อบุโพรงมดลูก ทำให้มีความสมบูรณ์ไม่เพียงพอต่อการฝังตัวของไข่และตัวอ่อน
• ความผิดหวังและอารมณ์ทุกข์โศกอย่างรุนแรง ที่เกิดจากปัญหาการงาน หรือ ปัญหาในครอบครัว
• การได้รับอุบัติเหตุโดยตรงและได้รับแรงกระแทกอย่างแรง เช่น การหกล้มหรือถูกรถชน
• กิจกรรมในงานบ้านหลายอย่างที่หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง เช่น การใช้แรงงาน การทำงานหนัก ยกของหนัก อุ้มเด็ก หรือแม้แต่การเล่นกีฬาที่ต้องออกแรงมาก
• การมีเพศสัมพันธ์ ในผู้ที่มีประวัติการแท้งบ่อย หรือแท้งบุตรมาก่อนไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ตลอดการตั้งครรภ์
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกอีกหลายประการที่ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตรได้ แต่จะเป้นปัยหาเฉพาะแต่ละครั้งของการตั้งครรภ์นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบในการ ตั้งครรภ์ครั้งต่อๆไป เช่น การติดเชื้อหัดเยอรมัน การมีไข้สูง การได้รับสารพิษอย่างรุนแรง หรือการได้รับสารรังสี ในขณะที่ปัจจัยบางประการจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ทุกครั้ง คือ เป็นปัจจัยหรือสาเหตุชนิดถาวร เช่น ความผิดปกติของมดลูก โรคประจำตัว ในบางรายพบว่าสาเหตุของการแท้งเกิดจากภาวะภูมิต้านทานของแม่ต่อเซลล์ตัวอ่อน ที่เป็นคนละชนิดกับแม่ ซึ่งการดูแลและการรักษาตามสาเหตุจะช่วยปัญหาการแท้งบุตรได้เช่นกัน

 

การแท้งบุตร

การแท้งบุตร

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ

 

อาการปวดเกร็งท้องน้อย หรืออาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ไม่ใช่อาการยืนยันว่าจะเกิดการแท้งบุตรเสมอไป อาการเหล่านี้จะพบได้ในการตั้งครรภ์โดยปกติซึ่งเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

• อาการปวดถ่วงหรือปวดเกร็งบริเวณท้องน้อย อาจเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเอ็นยึดมดลูกในอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นลักษณะปกติของมดลูกในขณะตั้งครรภ์
• อาการเลือดออกเล็กน้อยพอเปื้อน อาจจะเกิดจากการลอกตัวของเยื้อบุในกระบวนการฝังตัวของไข่ และการสร้างเนื้อรก ซึ่งมักตรงกับระยะเวลาของการมีประจำเดือนคือ ประมาณวันที่ 7-10 ภายหลังการปฏิสนธิ

ควรทำอย่างไรเมื่อมีการแท้งบุตร

ในกรณีที่คุณมีอาการแท้งชัดเจน พยายามทำใจให้ผ่อนคลาย ติดต่อขอความช่วยเหลือหรือรีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันทีพักผ่อนให้มากและยอม รับสถานการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดตามมา การช่วยเหลือที่เหมาะสมของแพทย์อาจจะยุติการแท้งได้ และคุณอาจจะมีการตั้งครรภ์ต่อไปจนกระทั่งครบกำหนดคลอด ถ้าคุณมีการแท้งที่ไม่สามารถยับยั้งได้ การช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การแท้งสิ้นสุดได้โดยเร็ว และลดอันตรายที่จะเกิดต่อสุขภาพของคุณ รวมทั้งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต

ความเครียด

พูดคุยถึงความเครียดอย่างเปิดเผย
การบอกเล่าสความวิตกกังวลของคุณให้ใครบางคนรับฟัง เช่น เพื่อนสนิท สามี จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น พยายามพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในแง่ขำขันหรือหาเวลาในแต่ละวันในการพูดคุยกับคน สนิทที่รู้ปัญหา เพื่อระบายความรู้สึกคับข้องใจ

การดูแลตนเอง

นอกเหนือจากสุขภาพทั่วไปของคุณและทารกในครรภ์แล้ว ควรให้ความสนใจเรื่องอื่นๆ ของคุณเองด้วย เช่น การดูแลสุขภาพฟัน หรือการขอคำปรึกษาในอาการของโรคภูมิแพ้ที่คุรมี การติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับแพทย์ประจำตัวในเรื่องสุขภาพทั่วไปที่สูติแพทย์ อาจจะไม่ได้คำนึงถึง และถ้ามีอาการผิดปกติใดๆเกิดขึ้น จงอย่าละเลยควรรีบขอคำแนะนำหรือปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลทันที

Possibly Related Posts: