หลายๆ ท่านคงสงสัยกับวัคซีนไอพีดี วันนี้ thai-mom สาเหตุการเกิดโรค ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ไอ พี ดี (IPD, Invasive Pneumococcal Disease) คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสชนิดแพร่กระจายที่อันตรายมาก ตัวเชื้อนิวโมคอคคัสมักพบอาศัยอยู่ในโพรงจมูกหรือคอของคนทั่วไป ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการใดๆ (เป็นพาหะ) แต่แพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ เพียงการ ไอ จาม สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำ อาจติดเชื้อโรคได้ง่าย โรคติดเชื้อ ไอ พี ดี ที่มีอาการรุนแรง คือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ

การฉีดวัคซีนไอพีดีในเด็ก

การฉีดวัคซีนไอพีดีในเด็ก

วัคซีนไอพีดี

วัคซีนไอพีดี ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ฉีกแก่เด็กๆ ทั่วโลก คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าวัคซีนไอพีดี ช่วยทำอะไรได้บ้าง?

• ลดความเสี่ยงของ การติดเชื้อนิวโมคอคคัส ที่เป็น สาเหตุของโรคไอพีดี ได้ร้อยละ 74 ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ข้อมูลในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550)
• ลดการเกิดโรคไอพีดีได้ร้อยละ 94 ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี (ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1998-2003)

การฉีดวัคซีนไอพีดีในเด็ก

การฉีดวัคซีนไอพีดีในเด็ก

• ลดการรักษาในโรงพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัสลงได้ถึงร้อยลพ 65 ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี
• ลดจำนวนเชื้อในโพรงจมูกและลำคอของผู้ที่เป็นพาหะการแพร่กระจายของเชื้อจึงลดลงและทำให้การติอเชื้อทางอ้อมไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดเช่นในผู้สูงอายุลดลงได้
• ลดการตรวจรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบและการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบ ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้ถึงร้อยละ 43 และ 42 ตามลำดับ

วัคซีนไอพีดี แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดรุนแรง โดยในเด็กทารกเริ่มฉีดได้เมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไปและฉีดเข็มต่อไปเมื่ออายุ 4,6 และ 12-15 เดือน

นอกจากนี้ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อนิโมคอคคัสซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีน
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีน ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคุณพ่อและคุณแม่ โดยควรคำนึงถึงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาของวัคซีนและควรปรึกษาแพทย์ก่อนการตัดสินใจฉีด

ขอบคุณข้อมูลจาก : สื่อแจกแผ่นผับ ปกป้องลูกน้อยห่างไกล โรคไอพีดี (ipd) และ ปอดบวม

Possibly Related Posts: