ปัจจุบันยาลดความอ้วนในเด็กยังมีที่ใช้น้อยมากและมีข้อบ่งชี้ในโรคอ้วน บางอย่างเท่านั้น ดังนั้นในเด็กส่วนใหญ่จะเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหลัก โรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการใส่ใจกันมากนัก เนื่องจากเด็กอ้วนจะถูกมองว่า “น่ารักสมบูรณ์ดี” แต่จนปัจจุบันนี้กว่า 25% ของเด็ก จะเป็นเด็กอ้วน และมักจะมีปัญหาด้านจิตใจและสุขภาพร่างกายตามมาในภายหลังค่ะ thai-mom มีคำตอบของเรื่องนี้มาฝากค่ะ

การรักษาโรคอ้วนในเด็ก

การรักษาโรคอ้วนในเด็ก

การรักษาโรคอ้วนในเด็ก

ใน แง่ของอาหาร การดื่มน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องต่อวันสามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 7 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นวิธีง่ายที่สุดในการควบคุมอาหารคือ งดดื่มน้ำหวาน น้ำผลไม้ หรือน้ำอัดลม ถ้าอยากดื่มน้ำอัดลมอาจเปลี่ยนเป็นชนิด diet ที่มีสารให้ความหวานเทียมแทนน้ำตาล หรือถ้าอยากดื่มน้ำผลไม้ ให้เปลี่ยนเป็นเจือจางเท่าตัวหรือกินผลไม้เป็นลูกๆ แทนซึ่งมีประโยชน์มากกว่า เนื่องจากผลไม้จะมีเส้นใยอยู่ด้วย ซึ่งย่อยและดูดซึมช้าทำให้อิ่มท้องได้นานกว่า นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดหรือมีไขมันสูงโดยเฉพาะ fast foodเนื้อสัตว์ที่เคยทอด อาจเปลี่ยนวิธีปรุงเป็นต้มแทน หรือใช้กระทะ Teflon ที่ไม่ติดน้ำมัน เพื่อให้ใช้น้ำมันน้อยลง

การรักษาโรคอ้วนในเด็ก

การรักษาโรคอ้วนในเด็ก

ที่สำคัญที่สุดใน การรักษาโรคอ้วนในเด็ก ก็คือ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวต้องให้กำลังใจและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ เด็กด้วยใน เด็กเล็ก การควบคุมน้ำหนักเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ โดยอาศัยหลักการว่าเมื่อเด็กโตขึ้น ส่วนสูงเพิ่มขึ้นทำให้ BMI ลดลง ส่วนในเด็กโตหรือวัยรุ่น การควบคุมน้ำหนักอาจไม่พียงพอ ต้องลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกาย
โดย ประมาณ 14 ถึง 15เปอร์เซ็นต์ เป็นเด็กอ้วนซึ่งสาเหตุหลักๆในเด็กพบว่า 95เปอร์เซ็นต์ เกิดจากได้รับพลังงานจากอาหารเกินกว่าที่ร่างกายไป ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง เช่น ประวัติอ้วนในครอบครัวพบว่าเด็กมี่มีพ่อหรือแม่อ้วนจะมีโอกาสเป็นเด็กอ้วน เพิ่มขึ้น 4 ถึง 5 เท่าเทียบกับเด็กปกติแต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 13 เท่า ถ้าทั้งพ่อและแม่อ้วน อย่างไรก็ตามยังมีโรคอ้วนในเด็กอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของต่อม ไร้ท่อ เช่นภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนหรือ Growth hormone โรค Cushings syndrome ความผิดปกติของการหลั่งอินสุลิน ภาวะพร่องหรือดื้อต่อฮอร์โมนเลปติน ( Leptin ) หรือโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่มีภาวะอ้วนเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค

เด็ก กลุ่มที่เสียงต่อโรคอ้วนคือ เด็กที่แรกเกิดมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยกว่าปกติ เด็กที่มีพ่อแม่อ้วน เด็กที่มีเริ่มอ้วนตั้งแต่อายุน้อยๆ ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วนมากขึ้น นอกจากนี้โภชนาการเกินใน วัยทารก เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพบว่า ทารกที่กินนมผสมจะมีโอกาสเป็นเด็กอ้วนได้ง่ายกว่าเด็กที่กินแต่นมแม่ และเด็กที่กินนมแม่เป็นระยะเวลานานจะมีโอกาสเป็นเด็กอ้วนได้น้อยกว่าเด็กที่ กินนมเพียงระยะเวลาสั้นๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.samitivejsaiyairakclub.com

Possibly Related Posts: