วันนี้ thai-mom มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูกน้อยนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ทางสมอง ทางจิตใจ และมีการปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน เด็กเกิดใหม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ต้องการผู้ดูแลที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองสิ่งที่ร่างกายต้องการ ซึ่งได้แก่ อาหาร ความอบอุ่น ความสะอาด และการนอนที่เพียงพอ การโอบอุ้มให้ความรัก ความอบอุ่นจะทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตในระยะต่อไปค่ะ

 

การเจริญเติบโตทางจิตใจและอารมณ์ของเด็ก

การเจริญเติบโตทางจิตใจและอารมณ์ของเด็ก

 

การเจริญเติบโตทางจิตใจและอารมณ์ของเด็ก

การเจริญเติบโตทางจิตใจและอารมณ์ของเด็ก

การเจริญเติบโตทางจิตใจและอารมณ์ของเด็ก

 

วัยทารก (แรกเกิด –1 เดือน)

ในวัยนี้มี การเจริญเติบโต มากทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางจิตใจ และมีการปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน เด็กเกิดใหม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ต้องการผู้ดูแลที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองสิ่งที่ ร่างกายต้องการ ซึ่งได้แก่ อาหาร ความอบอุ่น ความสะอาด และการนอนที่เพียงพอ การโอบอุ้มให้ความรัก ความอบอุ่นจะทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การเจริญเติบโต ในระยะต่อไป

ในระยะ 4-6 เดือน

ทารกจะเริ่มจำหน้าแม่ได้ ไว้วางใจในผู้เลี้ยงดู แต่จะร้องเมื่อมีคนแปลกหน้ามาอุ้ม แสดงว่า ทารก เริ่มมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแม่
ในครึ่งปีหลังของทารก ทารกจะเจริญเติบโตขึ้นมากทั้งทางร่างกายและทางสมอง เริ่มนั่ง คลาน และตั้งไข่ได้ในบางราย อาจจะเข้าใจคำพูดง่าย ๆ ได้บ้างบางคำ แม่ควรจะเรียนรู้ความต้องการของลูกและให้ความทะนุถนอมเท่าที่ควร การเลี้ยงดูที่ตามใจเกินไป เช่น ให้กินทุกครั้งที่ร้องหรืออุ้มอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้ทารกไม่ได้เรียนรู้ถึง การหัดรอคอยหรือการอยู่ลำพังคนเดียว เด็กควรเรียนรู้ถึงความรู้สึกของตนเองทำความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม และเริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากแม่ด้วย ทั้งนี้เป็นรากฐานของความไว้วางใจของแม่และผู้อื่นอันจะนำมาซึ่งความมั่นใจ ในตนเองในระยะต่อมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.clinicdek.com

Possibly Related Posts: