อาการสำลักที่เกิดกับเด็กเล็กนั้น เป็นเรื่องที่เด็กทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสำลักน้ำ หรือนมที่ดื่มเข้าไป การสำลักเมื่อเจ้าตัวน้อยเล่นสนุกกับน้ำ ฯลฯ แต่นั้นก็เป็นของเหลวที่เราพอจะสามารถช่วยเจ้าตัวน้อยลูบหลังด้วยความวางใจ และคลายกังวลได้ แต่ถ้าเจ้าสิ่งที่ลูกกำลังสำลักนั้นเปลี่ยนเป็นของแข็งเช่น เมล็ดถั่ว ลูกอม กระดุม ฯลฯ อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาคุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่านคงกังวลและเครียดกับปัญหารเหล่านี้ วันนี้ thai-mom มีสาเหตุที่เกิดขึ้นของเรื่องนี้มาฝากค่ะ

ปัญหาการสำลักในเด็ก

ปัญหาการสำลักในเด็ก

 

ทางการแพทย์ ปัญหาการสำลักในเด็กเล็ก สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้

ปัจจัยภายใน

• เด็กแรกเกิดที่มีปัญหาอวัยวะเกี่ยวข้องกับการดูดกลืนผิดปกติ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ช่องต่อระหว่างทางเดินอาหารกับระบบทางเดินหายใจมีปัญหา หรือภาวะหูรูดทางเดินอาหารที่ยังปิดได้ไม่สมบูรณ์

ปัญหาการสำลักในเด็ก

ปัญหาการสำลักในเด็ก

• เด็กแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจหรือปอด ทำให้ต้องหายใจเร็วขึ้น จึงมีโอกาสในการสำลักมากกว่าเด็กปกติทั่วไป
• ปัญหาเรื่องพัฒนาการที่ล่าช้า หรือมีประวัติชัก ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการสำลักได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยภายนอก

• วิธีการให้นม การให้ลูกดูดนมแม่ โอกาสที่จะเกิดการสำลักมีได้น้อย เพราะน้ำนมแม่จะไหลก็ต่อเมื่อลูกได้ ดูดนมแม่ แต่หากให้นมขวด ไม่ว่าลูกจะดูดหรือไม่ดูด นมก็จะไหลออกมา ดังนั้น หากคุณอุ้มให้นมลูกไม่ถูกวิธี เช่น ป้อนนมในขณะที่เด็กนอน ป้อนนมในขณะที่ลูกกำลังร้อง หรือให้ลูกนอนกินนม ก็มีโอกาสทำให้ลูกสำลักได้
• ปริมาณนม เป็นไปได้ที่คุณเกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับเรื่องกินของลูก (ร้องเป็นป้อนนม ร้องเป็นป้อนนม) ทำให้ปริมาณนมในกระเพาะมากเกินความต้องการ ทำให้เกิดการสำลักนมออกมา
• การใช้จุกนมที่ผิดขนาด ไม่เหมาะกับช่วงวัย ก็มีส่วนทำให้ปริมาณนมที่ลูกได้รับมากเกิน

สังเกตจากอาการอย่างไร

• ระหว่างที่เด็กกินนม แรกๆ เด็กจะไอ มีอาการเหมือนกับจะย้อนนมหรืออาหารออกมา หากสำลักไม่มาก ก็อาจไอเล็กน้อย 2-3 ครั้งแล้วก็หายไป
• หากสำลักมาก เด็กจะไอแรงถึงขนาดหน้าเขียว หรือมีเสียงหายใจผิดปกติ ดังครึดคราด
• กรณีที่มีอาหารอื่นเข้าไปร่วมด้วย เด็กอาจตัวเขียว มีอาการข้างเคียงตามมา เช่น ไอเรื้อรัง มีเสียงหายใจผิดปกติ ลักษณะ แบบนี้ควรรีบพาลูกน้อยพบคุณหมอ
• บางครั้งการสำลักอาจไม่จำเป็นต้องสำลักขณะที่ลูกกินนม เนื่องจากขณะที่เด็กนอนหลับ หูรูดกระเพาะอาหารจะค่อยๆ ผ่อนคลายตัว ทำให้นมไหลย้อนกลับขึ้นมา

การสำลักของเหลวในเด็กเล็ก อาจไม่ร้ายแรงมากนัก หากให้นมและดูแลลูกอย่างถูกวิธี เพราะหากของเหลวเข้าไปถึงหลอดทางเดินอาหาร กลไกในร่างกายจะสามารถดูดกลืนได้เองตามปกติแต่หากเป็นการสำลักวัตถุแปลกปลอม ที่หลุดเข้าไปในปาก เมื่อวัตถุไหลลงไปถึงหลอดลม ทำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจ เด็กจะขาดออกซิเจน จนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  women.kapook.com

Possibly Related Posts: